Tisková zpráva ze dne 7. 5. 2024 k trestním věcem souvisejícím s neoprávněným přidělováním městských bytů v Brně

7. 5. 2024

Městský soud v Brně dne 7. 5. 2024 schválil dvě dohody o vině a trestu uzavřené mezi státní zástupkyní Vrchního státního zastupitelství v Olomouci – pobočka v Brně a obviněnými Erikem Kowolowskim a Markétou Ilčákovou. Oba obvinění tak byli uznáni vinným ze spáchání zločinu podplacení podle § 332 odst. 1 alinea první, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku. Státní zástupkyně i obvinění se vzdali práva odvolání, rozsudek tak nabyl právní moci.

Jak již bylo uvedeno v tiskové zprávě ze dne 25. 4. 2024, stíhaná trestná činnost po věcné stránce souvisí s jinou trestní věcí, v níž Vrchní státní zastupitelství v Olomouci – pobočka v Brně vykonává pod spisovou značkou 3 VZV 7/2022 dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení a v níž vyšetřování dosud nebylo ukončeno. V této související trestní věci je obviněným jako organizované zločinecké skupině kladeno za vinu jednání, jímž mělo opakovaně za úplatky docházet k neoprávněnému přidělování městských bytů v Brně. Dnes odsouzení obvinění svými výpověďmi výrazně přispěli k objasnění trestné činnosti ve vztahu k organizované zločinecké skupině, v jejíž prospěch předávali úplatek.

JUDr. Petra Lastovecká
státní zástupkyně

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.