Tisková zpráva ze dne 4.2.2010

4. 2. 2010

Zpráva o starších neskončených věcech odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.  

K 31.12.2009 bylo na OZHFK VSZ Olomouc celkem devět věcí, v nichž celková délka přípravného řízení přesáhla dva roky, což je 21 % z celkového počtu 43 věcí .

Ve stadiu prověřování byly tyto věci dvě, přičemž v jedné věci byla důvodem délky výměna vyšetřujícího policejního orgánu a ve věci druhé  zpracování rozsáhlého znaleckého posudku .

Ve stadiu vyšetřování bylo věcí starších dvou let celkem sedm. Z těchto sedmi je jedna věc  starší tří let, jedna věc  starší čtyř let a jedna sedmi let. Zásadními důvody délky přípravného řízení v těchto věcech je rozsáhlé znalecké zkoumání, velký rozsah dokazování a dlouhotrvající vyřízení právní pomoci ze zahraničí.

Výsledky zprávy o starších neskončených věcech vyústily v přijetí následujících opatření:

  1. projednat zprávu na poradě OZHFK VSZ Olomouc
  2. projednat zprávu na poradě Nejvyššího státního zastupitelství v Brně
  3. a) ve věci starší tří let do konce měsíce února zpracovat rozhodnutí státního zástupce

b) ve věci starší čtyř let tuto ukončit v plánovaném horizontu 6-8 měsíců

c) ve věci starší sedmi let vyžádat na MSp originál vyšetřovacího spisu, doručit tam

    koncept a věc skončit v horizontu 1-2 měsíců

Zapsala: Bc. Markéta Ševčíková

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím