Tisková zpráva ze dne 4.2.2010

4. 2. 2010

Zpráva o starších neskončených věcech odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.  

K 31.12.2009 bylo na OZHFK VSZ Olomouc celkem devět věcí, v nichž celková délka přípravného řízení přesáhla dva roky, což je 21 % z celkového počtu 43 věcí .

Ve stadiu prověřování byly tyto věci dvě, přičemž v jedné věci byla důvodem délky výměna vyšetřujícího policejního orgánu a ve věci druhé  zpracování rozsáhlého znaleckého posudku .

Ve stadiu vyšetřování bylo věcí starších dvou let celkem sedm. Z těchto sedmi je jedna věc  starší tří let, jedna věc  starší čtyř let a jedna sedmi let. Zásadními důvody délky přípravného řízení v těchto věcech je rozsáhlé znalecké zkoumání, velký rozsah dokazování a dlouhotrvající vyřízení právní pomoci ze zahraničí.

Výsledky zprávy o starších neskončených věcech vyústily v přijetí následujících opatření:

  1. projednat zprávu na poradě OZHFK VSZ Olomouc
  2. projednat zprávu na poradě Nejvyššího státního zastupitelství v Brně
  3. a) ve věci starší tří let do konce měsíce února zpracovat rozhodnutí státního zástupce

b) ve věci starší čtyř let tuto ukončit v plánovaném horizontu 6-8 měsíců

c) ve věci starší sedmi let vyžádat na MSp originál vyšetřovacího spisu, doručit tam

    koncept a věc skončit v horizontu 1-2 měsíců

Zapsala: Bc. Markéta Ševčíková

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.