Tisková zpráva ze dne 30. 7. 2020

30. 7. 2020

Podání obžaloby ve věci nezákonného ovlivňování IT zakázek

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci podal dne 3.6.2020 u Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci obžalobu na celkem 24 fyzických a 2 právnické osoby pro trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního zákoníku, poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 trestního zákoníku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea první, odst. 3, písm. a), odst. 4 písm. a) trestního zákoníku, kterých se tyto osoby měly v různé míře dopustit celkem ve 13 případech nezákonným ovlivňováním přípravy a průběhu projektů, zadávacích řízení, včetně veřejných soutěží k veřejným zakázkám vyhlašovaným a pořádaným v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra ČR – výzev č. 06, č. 08 a č. 09, Statutárními městy Olomouc, Přerov a Zlín a Olomouckým, Zlínským, Pardubickým a Královéhradeckým krajem a dotovaných ze strukturálních fondů Evropské unie (IT zakázky pro orgány státní správy a územní samosprávy – oblast tzv. eGovernmentu) s cílem zvýhodnit při těchto veřejných zakázkách a při veřejných soutěžích vybrané obchodní společnosti jednak prostřednictvím dohod se svými konkurenty narušujících hospodářskou soutěž a  jednak jednáním v rozporu se závaznými pravidly zadávacího řízení. Celková škoda způsobená České republice byla vyčíslena částkou přesahující 260 milionů Kč.

U dvou osob bylo státním zástupcem rozhodnuto o zastavení trestního stíhání a jedna osoba v průběhu trestního řízení zemřela a její trestní stíhání bylo z tohoto důvodu zastaveno již v průběhu přípravného řízení.

Mgr. Petr Šereda
ředitel odboru

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.