Tisková zpráva ze dne 30.3.2010

30. 3. 2010

OBŽALOBA  VE VĚCI   VODÁRENSKÝCH  POZEMKŮ

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočky v Ostravě podal dne 25.3.2010 obžalobu ke Krajskému soudu v Ostravě ve věci  obviněného M.D. , obviněného M.M. – rozhodce,  obviněného J.F. -zastupujícího společnost  FOCUS –METAL, s.r.o. a obviněného T.K. – zastupujícího společnost FOKR  Czech, s.r.o.  Trestní stíhání bylo zahájeno 24.11.2008

Obvinění  svým  jednáním zamýšleli poškodit obchodní společnosti  VaK  Bruntál a.s,  Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.  a  MILNEA, státní podnik v likvidaci v rozsahu cca 280 milionů Kč ve stručnosti tak, že pomocí fiktivních právních úkonů vytvořili vůči těmto společnostem zdánlivé pohledávky v podobě nároků na náhradu škody, které následně uplatnili v sérii zmanipulovaných rozhodčích řízení, jejichž výsledek byl obviněnými předem dohodnut .

Toto jednání je právně kvalifikováno dozorovým státním zástupcem jako pokus zvlášt´ závažného zločinu podvodu podle § 21 odst. 1 k § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a ) trestního zákoníku, spáchaného  formou spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku.  Škoda, která by v případě vykonání takto vydaných rozhodčích nálezů  výrazně přesáhla hranici stanovenou § 138 odst. 1 trestního zákoníku pro škodu velkého rozsahu. Obviněným hrozí trest odnětí svobody 5-10 let.

Markéta  Ševčíková

Tisková mluvčí VSZ v Olomouci

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.