Tisková zpráva ze dne 30.11.2010

30. 11. 2010

Zajišťování výnosů z trestné činnosti v obvodu působnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci (dále jen VSZ Olomouc) se v posledních třech letech důsledně věnuje zajišťování a odčerpávání nelegálních výnosů z trestné činnosti a účinnému postihu pachatelů i v jejich majetkové sféře. Pozornost této oblasti je věnována jak v rámci vlastní dozorové činnosti na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Olomouci, tak v rámci dohledu a intervencemi u odvolacího řízení u Vrchního soudu v Olomouci. Tímto způsobem je efektivně usměrňována činnost obou krajských a okresních státních zastupitelství v obvodu působnosti VSZ v Olomouci.

Konkrétní pozitivní výsledky se projevují nejen u nižších stupňů státních zastupitelství, ale i v dozorové činnosti VSZ v Olomouci. Během posledního půl roku se na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality např. podařilo v právě vyšetřované trestní věci zajistit pro potřeby trestního řízení finanční prostředky v celkové výši čtvrt miliardy korun, které jsou výnosem z trestné činnosti obviněných a dále motorová vozidla v hodnotě čtyř milionů korun.

S cílem dosáhnout důslednějšího zajišťování výnosů z trestné činnosti provedlo VSZ Olomouc v roce 2009 a 2010 v obvodu své působnost dohledové prověrky u KSZ v Ostravě a KSZ v Brně. Účelem prověrek bylo zjistit stav, konkrétní postupy a iniciativu státních zástupců krajských státních zastupitelství při zajišťování výnosů z trestné činnosti, zajišťování majetku a věcí obviněných pro účely výkonu trestu propadnutí majetku, trestu propadnutí věci, peněžitého trestu a pro zajištění nároku poškozeného ve věcech, v nichž bylo vedeno přípravné řízení pro trestné činy, jejichž spácháním získal pachatel majetkový prospěch.

Na základě této činnosti VSZ v Olomouci bylo dosaženo toho, že státní zástupci důsledněji využívají finančního šetření prováděného Policií ČR ve vztahu k zajišťování výnosů z trestné činnosti. V důsledku toho je ve větší míře navrhováno vedle trestů odnětí svobody také ukládání peněžitých trestů, je prováděno zajišťování majetku obviněných a výnosů z trestné činnosti již v přípravném řízení. Výsledným efektem je navrácení zajištěného majetku poškozeným a vedle uložení trestu odnětí svobody i uložení peněžitého trestu. Cílem je dosáhnout stavu, aby se majetková trestná činnost pachatelům nevyplácela.

V Olomouci, 30.11.2010

Markéta Ševčíková

Tisková mluvčí VSZ Olomouc

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím