Tisková zpráva ze dne 30.11.2010

30. 11. 2010

Zajišťování výnosů z trestné činnosti v obvodu působnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci (dále jen VSZ Olomouc) se v posledních třech letech důsledně věnuje zajišťování a odčerpávání nelegálních výnosů z trestné činnosti a účinnému postihu pachatelů i v jejich majetkové sféře. Pozornost této oblasti je věnována jak v rámci vlastní dozorové činnosti na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Olomouci, tak v rámci dohledu a intervencemi u odvolacího řízení u Vrchního soudu v Olomouci. Tímto způsobem je efektivně usměrňována činnost obou krajských a okresních státních zastupitelství v obvodu působnosti VSZ v Olomouci.

Konkrétní pozitivní výsledky se projevují nejen u nižších stupňů státních zastupitelství, ale i v dozorové činnosti VSZ v Olomouci. Během posledního půl roku se na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality např. podařilo v právě vyšetřované trestní věci zajistit pro potřeby trestního řízení finanční prostředky v celkové výši čtvrt miliardy korun, které jsou výnosem z trestné činnosti obviněných a dále motorová vozidla v hodnotě čtyř milionů korun.

S cílem dosáhnout důslednějšího zajišťování výnosů z trestné činnosti provedlo VSZ Olomouc v roce 2009 a 2010 v obvodu své působnost dohledové prověrky u KSZ v Ostravě a KSZ v Brně. Účelem prověrek bylo zjistit stav, konkrétní postupy a iniciativu státních zástupců krajských státních zastupitelství při zajišťování výnosů z trestné činnosti, zajišťování majetku a věcí obviněných pro účely výkonu trestu propadnutí majetku, trestu propadnutí věci, peněžitého trestu a pro zajištění nároku poškozeného ve věcech, v nichž bylo vedeno přípravné řízení pro trestné činy, jejichž spácháním získal pachatel majetkový prospěch.

Na základě této činnosti VSZ v Olomouci bylo dosaženo toho, že státní zástupci důsledněji využívají finančního šetření prováděného Policií ČR ve vztahu k zajišťování výnosů z trestné činnosti. V důsledku toho je ve větší míře navrhováno vedle trestů odnětí svobody také ukládání peněžitých trestů, je prováděno zajišťování majetku obviněných a výnosů z trestné činnosti již v přípravném řízení. Výsledným efektem je navrácení zajištěného majetku poškozeným a vedle uložení trestu odnětí svobody i uložení peněžitého trestu. Cílem je dosáhnout stavu, aby se majetková trestná činnost pachatelům nevyplácela.

V Olomouci, 30.11.2010

Markéta Ševčíková

Tisková mluvčí VSZ Olomouc

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.