Tisková zpráva ze dne 27. 8. 2020

27. 8. 2020

Dnešního dne byla k Městskému soudu v Praze podána obžaloba na celkem 5 osob. V případě čtyř osob pro zvlášť závažný zločin podvodu podle § 209 odstavec 1,  odstavec 5 písmeno a) trestního zákoníku dílem dokonaný a dílem nedokonaný ve stádiu pokusu, z toho v jednom případě ve formě pomoci.  Dvě z uvedených osob jsou obžalobou navíc stíhány i pro zločin neoprávněného podnikání podle § 251 odstavec 1, odstavec 3 písmeno b) trestního zákoníku. Pátá obviněná osoba je pak stíhána pro trestný čin podílnictví podle § 214 odstavec 1 písmeno a), odstavec 3 písmeno b), odstavec 4 písmeno b) trestního zákoníku ve znění před novelou provedenou zákonem číslo 287/2018 Sb.

Čtyřem obviněným je kladeno za vinu, že v letech 2009 – 2011 uvedli v omyl celkem 6 zdravotních pojišťoven, když v rámci činnosti společnosti CH. prováděli mikrobiologická laboratorní vyšetření, která pojišťovnám nepravdivě vykazovali jako vyšetření lidské DNA tak, aby to odpovídalo uzavřené smlouvě. Takto měli vylákat celkem více než 239 milionů Kč (239.146.378,46 Kč) a pokusili se vylákat dalších více než 77 milionů Kč (77.414.562,76 Kč).

Pátý obviněný se na této zdrojové trestné činnosti nepodílel, ale je mu kladeno za vinu, že přijal do své dispozice částku přesahující 62 milionů Kč (62.507.667 Kč), přičemž s ohledem na okolnosti případu mu muselo být zřejmé, že tyto prostředky pocházejí z trestné činnosti.

Obvinění jsou v případě zločinu podvodu ohroženi trestem odnětí svobody ve výměře 5 – 10 let. V případě zločinu podílnictví je obviněný ohrožen trestem odnětí svobody ve výměře 3 – 8 let.

Mgr. Petr Šereda
ředitel odboru

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.