Tisková zpráva ze dne 25 10. 2021 – VORK

25. 10. 2021

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci podal dne 25. 10. 2021 ke Krajskému soudu v Brně obžalobu na celkem 28 osob (z toho na 8 osob, které byly v době páchání trestné činnosti příslušníky Policie ČR, 1 obžalovaný byl příslušníkem Celní správy ČR a 1 příslušníkem Generální inspekce bezpečnostních sborů) pro rozsáhlou trestnou činnost (celkem 91 bodů obžaloby), která měla v naprosté většině případů spočívat v neoprávněném provádění lustrací v informačních systémech policie a celní správy a ve zneužívání systémových opatření v souvislosti s účelovým zavedením některých osob jako informátorů policie.

Tato trestná činnost byla ve většině případů právně kvalifikována jako pokračující trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 trestního zákoníku spáchaný v souběhu s pokračujícím trestným činem neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku (v případě obžalovaných příslušníků bezpečnostních sborů), resp. jako účastenství ve formě návodu k výše citovaným trestným činům podle § 24 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku (v případě obžalovaných civilních osob). Část žalovaného jednání je rovněž právně kvalifikována jako zločin podplacení podle § 332 odst. 1 alinea první, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, resp. zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea první, odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, dále jako zločin ohrožení utajované informace podle § 317 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, přečin nepřímé úplatkářství podle § 333 odst. 1 trestního zákoníku, přečin porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku a zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku spáchaný ve stadiu pokusu podle § 21 trestního zákoníku.

V předmětném případě se jednalo o relativně rozsáhlý spisový materiál (73 svazků obsahujících přes 19000 stran), obžaloba představuje 375 stran, přičemž jen samotný popis skutků a jejich právní kvalifikace je obsažen na 138 stranách. V souvislosti s touto trestní věcí bylo již na počátku trestního stíhání (2017) rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního stíhání dvou obviněných, kteří splňovali podmínky pro tento způsob rozhodnutí a kteří tedy nyní nebyli zahrnuti do podané obžaloby.

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím