Tisková zpráva ze dne 24.1.2018

24. 1. 2018

Policejním orgánem Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, expozitura Ostrava, bylo dne 24. 1. 2018 zahájeno trestní stíhání čtyř fyzických osob, z nichž dvě jsou stále služebně činné u Celní správy ČR, jedna již dříve ukončila služební poměr.

Trestní stíhání bylo zahájeno pro skutky spočívající v dlouhodobé podpoře organizované zločinecké skupiny řízené Radkem Březinou. Tato skupina, ovládaná Radkem Březinou, byla zaměřena na soustavné páchání daňové trestné činnosti prostřednictvím mimobilančního lihu. Někteří členové této skupiny již byli pravomocně odsouzeni, když jim bylo prokázáno zkrácení spotřební daně z lihu v rozsahu blížícím se 6 mld. Kč.

Konkrétně mělo v období let 2004 až 2012 docházet k únikům interních a neveřejných informací od příslušníků celní správy, jakož i k dalšímu napomáhání k nerušenému fungování organizované zločinecké skupiny.

Obviněným je kladeno za vinu spáchání trestného činu účasti na zločinném spolčení a dalších trestných činů jako zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, jichž se měli dopustit ve prospěch organizované zločinecké skupiny. V případě odsouzení obviněným hrozí uložení trestu odnětí svobody až na 16 let.

Objasňování trestné činnosti probíhalo v úzké součinnosti s Generálním ředitelstvím cel, odborem vnitřních činností.

Informace o  probíhajícím trestním řízení budou dále poskytovány výhradně Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.