Tisková zpráva ze dne 24.1.2018

24. 1. 2018

Policejním orgánem Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, expozitura Ostrava, bylo dne 24. 1. 2018 zahájeno trestní stíhání čtyř fyzických osob, z nichž dvě jsou stále služebně činné u Celní správy ČR, jedna již dříve ukončila služební poměr.

Trestní stíhání bylo zahájeno pro skutky spočívající v dlouhodobé podpoře organizované zločinecké skupiny řízené Radkem Březinou. Tato skupina, ovládaná Radkem Březinou, byla zaměřena na soustavné páchání daňové trestné činnosti prostřednictvím mimobilančního lihu. Někteří členové této skupiny již byli pravomocně odsouzeni, když jim bylo prokázáno zkrácení spotřební daně z lihu v rozsahu blížícím se 6 mld. Kč.

Konkrétně mělo v období let 2004 až 2012 docházet k únikům interních a neveřejných informací od příslušníků celní správy, jakož i k dalšímu napomáhání k nerušenému fungování organizované zločinecké skupiny.

Obviněným je kladeno za vinu spáchání trestného činu účasti na zločinném spolčení a dalších trestných činů jako zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, jichž se měli dopustit ve prospěch organizované zločinecké skupiny. V případě odsouzení obviněným hrozí uložení trestu odnětí svobody až na 16 let.

Objasňování trestné činnosti probíhalo v úzké součinnosti s Generálním ředitelstvím cel, odborem vnitřních činností.

Informace o  probíhajícím trestním řízení budou dále poskytovány výhradně Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci.

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím