Tisková zpráva ze dne 21.6.2012 – k zahájení trestního stíhání v tzv. kauze Mostecké uhelné společnosti

21. 6. 2012

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vykonává od 22.3.2012 dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení v tzv. kauze Mostecké uhelné společnosti, a to na základě rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství o delegaci věci. Po doručení a analýze spisového materiálu vydal dne 17.5.2012 dozorový státní zástupce pokyn policejnímu orgánu k zahájení trestního stíhání celkem 6 osob pro trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 2, 4 trestního zákoníku. Toto rozhodnutí je policejním orgánem Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality v současné době doručováno obviněným.

Jednání, které je předmětem trestního stíhání, se týká vyvedení finanční částky v celkové výši 150 milionů USD z Mostecké uhelné společnosti, která byla následně využita k nákupu akcií této společnosti.

Skutečnosti obsažené v trestním oznámení Ministerstva financí, které bylo Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci doručeno dne 22.5.2012, jsou i nadále prověřovány.

Mgr. Petr Šereda

ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.