Tisková zpráva ze dne 20.4.2012

20. 4. 2012

Dne 13.4.2012 byl státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočka v Ostravě, předložen vyšetřovací spis Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Ostrava, oddělení Olomouc, s návrhem na podání obžaloby na muže, jenž se měl dopustit zvlášť závažného zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku ve stručnosti spočívajícího v tom, že měl přimět více než 1.000 zaměstnanců několika vzájemně personálně propojených obchodních společností k podpisu dohody o ukončení pracovního poměru na dobu neurčitou z organizačních důvodů, obratem s nimi ale uzavřel dohodu o pracovní činnosti na pomocné práce v maximálním možném rozsahu, tak aby tito zaměstnanci nepřekročili limit umožňující současnou výplatu podpory v nezaměstnanosti, ačkoli vykonávali i nadále v zásadě stejnou odbornou práci jako před ukončením pracovního poměru na dobu neurčitou. Takto minimalizoval na úkor státního sociálního systému mzdové náklady dotčených obchodních společností a státu tak způsobil škodu dosahující téměř 100 milionů Kč.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.