Tisková zpráva ze dne 2.5.2017 ve věci Mostecké uhelné společnosti

2. 5. 2017

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podalo dne 28. 4. 2017 u Městského soudu v  Praze obžalobu na 6 obviněných pro skutky související s Mosteckou uhelnou společností. Předmětem trestního stíhání je vyvádění peněžních prostředků ze společnosti prostřednictvím zahraničních společností, koupě akcií držených Fondem národního majetku za nápadně nevýhodnou cenu a při zatajení podstatných skutečností pro prodej akcií a dále je předmětem trestního stíhání korupční jednání v souvislosti s přípravou podkladů pro rozhodnutí vlády o prodeji akcií.

Po právní stránce jsou žalované skutky posouzeny jako zločin zneužití informace a  postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 2, 4 trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku a jako trestný čin přijímání úplatku podle § 160 odst. 1, 4 písm. b) trestního zákona (zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů účinném od 9. 6. 1999 do 30. 6. 2008). Za uvedené zločiny může být v případě odsouzení uložen trest odnětí svobody na 5 až 10 let a za uvedený trestný čin pak trest odnětí svobody na 2 až 8 let.

Je dovozováno, že České republice byla způsobena škoda přesahující nejméně 3,2 mld. Kč. Trestní řízení v České republice souvisí s trestním řízením vedeným ve Švýcarsku, v němž již bylo nepravomocně rozhodnuto o odsouzení některých osob a  z něhož byly poskytnuty některé významné usvědčující důkazy. V České republice byl zajištěn jako výnos z trestné činnosti nebo jako náhradní hodnota takového výnosu majetek obviněných, ale i dalších osob ve výši přesahující 2,7 mld. Kč. V  průběhu vyšetřování v roce 2013 bylo rozhodnuto o zastavení trestního stíhání dalšího původně obviněného z důvodu jeho úmrtí.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.