Tisková zpráva ze dne 17.4.2014

17. 4. 2014

V uplynulém měsíci byl obhajobě na její žádost zpřístupněn trestní spis vedený u VSZ v Olomouci v trestní věci proti obv. Janě Nečasové ( dříve Nagyové) a spol. Obhajoba tak realizovala své zákonné právo ve smyslu § 65 tr. řádu nahlížet do trestního spisu a pořizovat si  jeho kopii.

V následujícím období došlo ke zveřejnění některých písemností v médiích, tato současně předem informovala o plánovaných termínech výslechů konkrétních svědků.

VSZ v Olomouci věří, že osoby, kterým bylo a v budoucnu dále bude umožněno v rámci zajištění práva na obhajobu nahlédnout do trestního spisu a pořídit si jeho kopii, nebudou takto získané informace zveřejňovat, ale naopak s nimi budou nakládat tak, aby v maximální možné míře šetřily práva osob dotčených vedením trestního řízení.

I nadále však bude pokračovat analyzování uveřejněných údajů v návaznosti na okruh osob, kterým musely být při respektování práva na obhajobu zpřístupněny, aby tak státní zástupce a policejní orgán mohli pro potřeby příslušných orgánů  šetřících zveřejňování informací  dokladovat, že jejich původcem jsou osoby mimo orgány činné v trestním řízení.

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím