Tisková zpráva ze dne 17.4.2014

17. 4. 2014

V uplynulém měsíci byl obhajobě na její žádost zpřístupněn trestní spis vedený u VSZ v Olomouci v trestní věci proti obv. Janě Nečasové ( dříve Nagyové) a spol. Obhajoba tak realizovala své zákonné právo ve smyslu § 65 tr. řádu nahlížet do trestního spisu a pořizovat si  jeho kopii.

V následujícím období došlo ke zveřejnění některých písemností v médiích, tato současně předem informovala o plánovaných termínech výslechů konkrétních svědků.

VSZ v Olomouci věří, že osoby, kterým bylo a v budoucnu dále bude umožněno v rámci zajištění práva na obhajobu nahlédnout do trestního spisu a pořídit si jeho kopii, nebudou takto získané informace zveřejňovat, ale naopak s nimi budou nakládat tak, aby v maximální možné míře šetřily práva osob dotčených vedením trestního řízení.

I nadále však bude pokračovat analyzování uveřejněných údajů v návaznosti na okruh osob, kterým musely být při respektování práva na obhajobu zpřístupněny, aby tak státní zástupce a policejní orgán mohli pro potřeby příslušných orgánů  šetřících zveřejňování informací  dokladovat, že jejich původcem jsou osoby mimo orgány činné v trestním řízení.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.