Tisková zpráva ze dne 15.7.2010

15. 7. 2010

Pololetní vyhodnocení činnosti  odboru závažné hospodářské a finanční kriminality  na VSZ v Olomouci

Informace ve věcech vedených na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci poskytnuté v souladu s ustanovením § 8a tr.ř. za období od 1.1.2010 do 30.6.2010.

Na základě pravidelného  pololetního vyhodnocení statistických údajů na tomto odboru byly zjištěny následující výsledky:

1/         Celkový nápad věcí v přípravném řízení se v důsledku novelizace vyhlášky č.23/1994 Sb. o jednacím řádu státního zastupitelství     , zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděnými právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen vyhláška) snížil o 50% oproti předchozím pololetím. Odpadla především  bagatelní trestná činnost spočívající v padělání a pozměňování eur, přičemž nápad skutkově a právně složitých věcí zůstal srovnatelný se stavem v dřívějším období.

2/         Došlo k výraznému nárůstu vyřízených věcí, a to díky zkvalitnění dozorové činnosti státních zástupců, kterým odpadlo vyřizování  bagatelních věcí, což umožnilo větší časový prostor pro řešení složitějších trestních věcí a dále díky přijatým opatřením ředitele OZHFK, a  to zejména prováděním vnitřních dohledových prověrek u jím vybraných věcí a intenzivních vnějších dohledových prověrek prováděných Nejvyšším státním zastupitelstvím v Brně.

3/         Ve sledovaném období nebyla žádná věc soudem pravomocně zproštěna .

4/         V žádné z trestních věcí vedených vazebně nebyl obviněný propuštěn z vazby z důvodu uplynutí zákonné lhůty trvání vazby.

5/         Klesl počet trestních věcí starších dvou let. Ve stadiu prověřování je taková věc pouze jedna. Také ve stadiu vyšetřování je zaznamenán mírný pokles. Na rozdíl od minulých let, byla dvouletá lhůta věcí ve vyšetřování překročena pouze o několik měsíců, což je tendence pozitivní. V tomto období se podařilo skončit všechny věci, v nichž na tomto odboru trvalo vyšetřování déle než tři roky.

6/         Účast dozorových státních zástupců u procesních úkonů přípravného řízení dle § 68 tr.ř. a v řízení před soudem byla na základě opatření ředitele OZHFK stoprocentní.

Bc. Markéta Ševčíková

tisková mluvčí VSZ v Olomouci

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.