Tisková zpráva ze dne 15.5.2015

15. 5. 2015

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dne 11. 5. 2015 svým usnesením dle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítla jako nedůvodnou stížnost poškozených, podanou proti usnesení státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně, pobočky v Jihlavě ze dne 26. 3. 2015 sp. zn. 4 KZV 21/2014-123, kterým bylo podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. řádu zastaveno trestní stíhání obviněné Barbory Orlové pro jednání kvalifikované jako trestný čin vraždy dle § 140 odst. 2, odst. 3, písm. a), d), j) TrZ, dílem dokonaný a dílem nedokonaný ve stadiu pokusu dle § 21 odst. 1 TrZ, a jako trestný čin braní rukojmí dle § 174 odst. 1, odst. 2 písm. b) TrZ. Usnesení o zastavení trestního stíhání tak nabylo právní moci.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.