Tisková zpráva ze dne 15.10.2015

15. 10. 2015

Ve dnech 13. – 15.10.2015 proběhla ve spolupráci Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie ČR a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci realizace trestní věci s krycím názvem VIDKUN.

V průběhu realizace bylo provedeno větší množství úkonů trestního řízení, zejména byly provedeny nařízené domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor – např. v kancelářích Policejní prezidia ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje ČR, Krajském úřadě Olomouckého kraje či na územním pracovišti Generální inspekce bezpečnostních sborů v Olomouci. Postupně bylo zadrženo nebo k podání vysvětlení předvedeno několik osob. Další osoby byly průběžně vyzvány k podání vysvětlení. V průběhu provádění plánovaných úkonů trestního řízení byla zajištěna řada věcí důležitých pro trestní řízení – listiny, datové nosiče atd.

Realizaci předcházelo přibližně roční prověřování, na jehož počátku byly poznatky o možné protiprávní činnosti konkrétních osob vyhledané příslušníky ÚOOZ, a tomuto policejnímu orgánu pak dozorový státní zástupce v souladu s trestním řádem přikázal vést trestní řízení. Předmětem prověřování, které vyústilo v konečnou realizaci, byly poznatky o protiprávním zpřístupňování informací z trestních spisů neoprávněným osobám a další protiprávní zasahování do trestního řízení.

V průběhu realizace byla v souladu s trestním řádem trestním řízením dotčeným osobám předána písemná vyhotovení, opatření nebo rozhodnutí, v nichž se popisuje šetřený skutkový děj – např. příkazy k domovním prohlídkám či prohlídkám jiných prostor, a proto nelze vyloučit, že osoby, jímž byly doručeny, zpřístupní jejich obsah veřejnosti.

V průběhu realizace policejní orgán obvinil celkem čtyři zadržené osoby, tři z nich pro zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku, respektive u jedné z těchto osob z organizátorství tohoto zločinu, jedna z těchto osob byla současně obviněna i ze zvlášť závažného zločinu přijetí úplatku dle § 331 trestního zákoníku. Čtvrtá zadržená osoba byla obviněna ze zločinu podplacení podle § 332 trestního zákoníku. Mezi čtveřicí obviněných jsou dva důstojníci Policie ČR a jedna osoba veřejně činná v rámci Olomouckého kraje.

Na tři z obviněných osob podal dozorový státní zástupce soudu návrh na vzetí do vazby.

Trestní věc nadále vyšetřují policisté ÚOOZ pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Případné další informace z trestního řízení bude poskytovat výhradně dozorující Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.