Tisková zpráva ze dne 13.5.2010

13. 5. 2010

Informace ve věcech starších tří let vedených na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci  poskytnuté v souladu s ust. § 8a tr.ř..

Na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci byly podány obžaloby v níže uvedených trestních věcech.

a./ G&C Pacifik a.s – dne 12.5.2010 byla podána ke Krajskému soudu v Brně  obžaloba ve věci G&C Pacifik a.s na 1 obviněného pro celkem 10 skutků právně kvalifikovaných jako 3 trestné činy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 148 trestního zákona, zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby § 240 trestního zákoníku a přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 trestního zákoníku. Ve vztahu k zbývajícím skutkům, které nebyly zahrnuty do obžaloby, bylo dozorovým státním zástupcem vydáno usnesení o zastavení trestního stíhání dle § 172,odst.1 písm.a ) trestního řádu, neboť¨je nepochybné, že se tyto skutky nestaly.

b./ Union banka a.s – dne 13.5.2010 byla ve věci poškozené Union banky a.s., podána ke Krajskému soudu v Ostravě obžaloba na 5 obviněných z vrcholného managementu Union banky a.s., pro celkem 21 skutků právně kvalifikovaných jako trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku dle § 127 odst.1 tr.z. a trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst.1.3. tr.z. Protiprávní jednání obviněných spočívá v poskytování špatných úvěrů v období od roku 1999 do roku 2002, kterými byla Union bance a.s. způsobena celková škoda ve výši cca 3,8 miliard korun. Současně bylo státním zástupcem vydáno usnesení o zastavení trestního stíhání dle § 172 odst.1 písm.b) trestního řádu, pro jeden skutek, který se sice stal, ale  není trestným činem a není důvod pro postoupení věci.

Skončením výše uvedených dvou trestních věcí bylo dosaženo toho, že na odboru závažné hospodářské kriminality Vrchního státního zastupitelství v Olomouci není vedeno trestní řízení delší tří let.

Bc. Markéta Ševčíková

Tisková mluvčí VSZ v Olomouci

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím