Tisková zpráva ze dne 12.2.2014

12. 2. 2014

Tisková zpráva ze dne 12.2.2014 – v trestní věci obv. Jany Nečasové bylo zahájeno trestní stíhání další osoby

V Olomouci dne 12.2.2014

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci  vydal dne 5.2.2014 usnesení dle § 160 odst. 1 tr. řádu, kterým v trestní věci Jany Nečasové (dříve  Nagyové) a spol. zahájil trestní stíhání další osoby pro trestný čin podplacení podle § 332 odst. 1 alinea prvá, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku. Toto rozhodnutí doručili obviněné osobě dne 11.2.2014 policisté z Útvaru  pro odhalování organizovaného zločinu.

Předmětem trestního stíhání je důvodné podezření, že  stíhaná osoba byla v době od října 2012 do ledna 2013 účastna na nabídnutí a následně poskytnutí neoprávněné osobní výhody konkrétním osobám v postavení úředních osob, a to v souvislosti s projednáváním vládního návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti  se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který byl vládou dne 6.9.2012 předložen Poslanecké sněmovně s cílem takto dosáhnout schválení  tohoto zákona.

V této trestní věci jde o zodpovězení zásadní otázky celospolečenského významu, zda v procesu projednávání a schvalování zákonů, které ovlivňují život všech občanů,  se mají poslanci ve smyslu svého ústavního slibu řídit svým nejlepším vědomím a svědomím a mandát vykonávat v zájmu všeho  lidu nebo zda a nakolik je přípustné, aby jejich rozhodování mohlo být ovlivňováno slibem nebo poskytnutím osobních výhod.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.