Tisková zpráva ze dne 11.12.2013

11. 12. 2013

Tisková zpráva ze dne 11.12.2013 – v trestní věci obv. Jany Nečasové bylo zahájeno trestní stíhání další osoby

V Olomouci dne 11.12.2013

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vydal dne 6.12.2013 usnesení dle § 160 odst. 1 tr. řádu, kterým v trestní věci obv. Jany Nečasové (dříve Nagyové) a spol. zahájil trestní stíhání další osoby pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku. Toto rozhodnutí doručili obviněné osobě dne 11.12.2013 policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.

Předmětem trestního stíhání je důvodné podezření, že stíhaná osoba v době od 20.1.2009 do 31.8.2012 v postavení úřední osoby, přestože věděla o zahájení vyšetřování podezření z nedovoleného praní špinavých peněz v zahraničí tamními orgány a o zajištění finančních prostředků v rámci takto vedeného trestního řízení, nekonala v rámci své pravomoci v  České republice ani nedala pokyn příslušným orgánům k tomu, aby bylo zahájeno trestní řízení k prověření důvodného podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a odst. 1 písm. a) nebo b), odst. 5 písm. b) zákona tr. zákona a ze spáchání další trestné činnosti, z níž měly výnosy pocházet, a aby taková věc byla řádně objasněna a zjištěn pachatel trestného činu, přičemž je dáno důvodné podezření, že takto nekonala záměrně pro svůj osobní a přátelský vztah k osobě, jejíž finanční prostředky byly v zahraničí zajištěny. 

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.