Tisková zpráva ze dne 1.11.2016

1. 11. 2016

Dne 31.10.2016 portál Novinky.cz zveřejnil informaci, že předseda parlamentní vyšetřovací komise k reorganizaci policie Pavel Blažek na tiskové konferenci po jednání vyšetřovací komise informoval o dopise bývalého vedoucího olomouckého pracoviště Generální inspekce bezpečnostních sborů Tomáše Uličného, ve kterém tento „popisoval, že byl vyslýchán nezákonně, tedy zejména dlouhodobě, dohromady asi 45 hodin bez přerušení, tedy bez spánku a bez ničeho“.

Toto tvrzení je v příkrém rozporu s obsahem protokolů, které popisují průběh jednotlivých procesních úkonů.

V protokole o provedení prohlídky jiných prostor a pozemků osoba, u níž byla prohlídka provedena, výslovně uvádí: „Policejní orgán ÚOOZ se choval profesionálně, vyhověl všem mým žádostem, nebyl jsem krácen na právech, nevznikla mi žádná škoda, ani ve vztahu k majetku GIBS“.

Z protokolu o výslechu vyplývá, že vyslýchaný chtěl vypovídat a v průběhu výslechu opakovaně na dotazy policejního orgánu uváděl, že se „cítí být v pořádku, není unaven, chce být přítomen u provádění dalších procesních úkonů“, dále uvedl, že se „necítí být unaven, cítí se zdráv a je schopen a chce pokračovat ve výslechu“. Po dalším dotazu policejního orgánu, zda se cítí zdráv a zda je schopen pokračovat ve výslechu opětovně uvedl, že se „cítí zdráv a je schopen výslechu a  chce ve výslechu pokračovat“.

Z protokolu o provedení domovní prohlídky a následné prohlídky jiných prostor a pozemků vyplývá, že těmto úkonům byl přítomen právní zástupce osoby, vůči níž úkony směřovaly, přičemž tato osoba žádala provést realizaci domovní prohlídky bez odkladu, ihned.

Tyto okolnosti zřejmě vyšetřovací komisi nebyly sděleny, neboť pokud by se tak stalo, jistě by o nich předseda komise Pavel Blažek veřejnost informoval.

Protože došlo k šíření jednostranných a nepravdivých informací o činnosti orgánů činných v trestních řízení, nezbylo, než je korigovat touto tiskovou zprávou.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.