Tisková zpráva pro poškozené ve věci investičního fondu Growing way, s.r.o.

27. 10. 2021

Ve shora uvedené věci vedené Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci, pobočka Ostrava pod spisovou značkou 4 VZV 3/2021, bylo s ohledem na mimořádně vysoký počet poškozených, kterých je více než 4000 osob, rozhodnuto Okresním soudem v Ostravě podle § 44 odst. 2 trestního řádu, že svá práva v trestním řízení mohou poškození uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí.

Poškozeným je v současné době zasílána Policií ČR, Národní centrálou proti organizovanému zločinu SKPV, pod spisovou značkou NCOZ-9068/TČ-2020-417705, zásilka obsahující poučení poškozeného o právech v trestním řízení, dotazník s otázkami k věci, dále výše uvedené usnesení Okresního soudu v Ostravě společně s dopisem státního zástupce, kterým vysvětluje pojem společného zmocněnce.

Společným zmocněncem může být jakákoliv osoba způsobilá k právním úkonům.

V případě, že si poškození zvolí více než 6 zmocněnců a nedohodnou se mezi sebou o výběru 6 společných zmocněnců, provede tento výběr Okresní soud v Ostravě. K tomuto výběru dojde až po uplynutí 30 denní lhůty všem poškozeným. Do té doby každého poškozeného zastupuje jím zvolený zmocněnec.

Ke zvolení zmocněnce má poškozený lhůtu 30 dnů od doručení předmětné zásilky obsahující výše uvedené usnesení. Navíc případné nezvolení zmocněnce v této lhůtě poškozeného nezbavuje práva v budoucnu si zvolit některého ze společných zmocněnců ustanovených soudem.

Mgr. Vít Koupil
státní zástupce

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím