Tisková zpráva pro poškozené ve věci investičního fondu Growing way, s.r.o.

27. 10. 2021

Ve shora uvedené věci vedené Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci, pobočka Ostrava pod spisovou značkou 4 VZV 3/2021, bylo s ohledem na mimořádně vysoký počet poškozených, kterých je více než 4000 osob, rozhodnuto Okresním soudem v Ostravě podle § 44 odst. 2 trestního řádu, že svá práva v trestním řízení mohou poškození uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí.

Poškozeným je v současné době zasílána Policií ČR, Národní centrálou proti organizovanému zločinu SKPV, pod spisovou značkou NCOZ-9068/TČ-2020-417705, zásilka obsahující poučení poškozeného o právech v trestním řízení, dotazník s otázkami k věci, dále výše uvedené usnesení Okresního soudu v Ostravě společně s dopisem státního zástupce, kterým vysvětluje pojem společného zmocněnce.

Společným zmocněncem může být jakákoliv osoba způsobilá k právním úkonům.

V případě, že si poškození zvolí více než 6 zmocněnců a nedohodnou se mezi sebou o výběru 6 společných zmocněnců, provede tento výběr Okresní soud v Ostravě. K tomuto výběru dojde až po uplynutí 30 denní lhůty všem poškozeným. Do té doby každého poškozeného zastupuje jím zvolený zmocněnec.

Ke zvolení zmocněnce má poškozený lhůtu 30 dnů od doručení předmětné zásilky obsahující výše uvedené usnesení. Navíc případné nezvolení zmocněnce v této lhůtě poškozeného nezbavuje práva v budoucnu si zvolit některého ze společných zmocněnců ustanovených soudem.

Mgr. Vít Koupil
státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.