Tisková zpráva – podání obžaloby v trestní věci stíhaných příslušníků Celní správy ČR

13. 12. 2022

Dne 13. 12. 2022 byla státním zástupcem VSZ v Olomouci u Krajského soudu v Brně – pobočka ve Zlíně podána obžaloba na šest fyzických osob pro rozsáhlou a vysoce závažnou trestnou činnost spočívající v různých formách podpory a napomáhání organizované zločinecké skupině zaměřené na soustavnou produkci, dopravu, skladování a prodej mimobilančního lihu, z něhož nebyla odvedena spotřební daň a který v období roků 2004 až 2012 vznikal ve společnosti MORÁVIA-CHEM, s.r.o.

Čtyři obviněné osoby byly v daném období příslušníky Celní správy ČR. Z toho tři jsou stále ve služebním poměru, když aktuálně jsou z důvodu vedeného trestního stíhání dočasně zproštěni výkonu služby. Další dvě obviněné osoby byly samotnými členy organizované zločinecké skupiny, kteří již byli dříve v souvislosti s primární daňovou trestnou činností (produkce nezdaněného lihu a alkoholických výrobků) odsouzeni.

Obviněným příslušníkům celní správy je kladeno za vinu spáchání vícero závažných trestných činů, mezi nimiž jde o pomoc ke zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, ohrožení utajované informace, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a účast na organizované zločinecké skupině. Za nejpřísnější právní kvalifikaci těmto obviněným hrozí trest odnětí svobody v délce až 16 roků. Různou mírou součinnosti a podpory tzv. lihové mafie se obvinění příslušníci celní správy měli přímo podílet na vzniku celkové škody ve výši 6,8 miliardy Kč, která byla způsobena zkrácenou spotřební daní z lihu.

Součástí podpory organizované zločinecké skupiny podle zjištění přípravného řízení bylo mj. i vynášení neveřejných informací z evidencí a trestních spisů celní správy. Kromě ovlivnění kontrolních procesů na úseku spotřební daně měla být obviněnými průběžně mařena i vyhledávací a prověřovací činnost pátracích orgánů celní správy. Obvinění rovněž organizované zločinecké skupině měli pomáhat v ekonomické likvidaci nepohodlných konkurenčních subjektů na černém trhu s alkoholem, čímž si tato skupina vytvořila dominantní postavení v tomto segmentu, neboť hlava skupiny svým odběratelům kromě samotných dodávek nezdaněného lihu a alkoholových výrobků současně zajišťovala ochranu před orgány státní moci. Je nepochybné, že bez krytí a přímého ovlivnění činností Celní správy ČR souvisejících s procesem denaturací lihu (kdy za sledované období skupina získala cca 23 milionů litrů nezdaněného lihu, který byl pod dohledem celníků papírově vykázán jako zdenaturovaný, ač ve skutečnosti k denaturaci nedošlo), kontrolou přeprav mimobilančního lihu a výrobou lihovin, by tato skupina nemohla dlouhodobě fungovat, resp. nikoli v takovém rozsahu, jako tomu bylo. O závažnosti narušení schopnosti celní správy odhalovat podvody s lihem, jakož i o povaze infiltrace celních úřadů, vypovídá i samotný rozsah a charakter interních dokumentů Celní správy ČR, jež byly identifikovány v zajištěných elektronických nosičích dat. Žalovaným jednáním bylo zasaženo do efektivity postupu státu jak při ochraně spotřebitele, tak při zajišťování právního prostředí a rovných podmínek pro férové podnikání při obchodech s lihem. Dosavadní zjištění nasvědčují závěru, že se nejednalo jen o izolované selhání některých jednotlivců, ale o systémové narušení chodu orgánů Celní správy ČR v oblasti spotřební daně, jehož organizovaná zločinecká skupina ve svůj prospěch dosáhla a na které státní moc nebyla schopna po relativně dlouhou dobu reagovat.

Mgr. Petr Šereda
ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.