Tisková zpráva o hospodaření VSZ v roce 2009

19. 1. 2010

V roce 2008 byla přijata úsporná opatření v oblasti autoprovozu k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání finančních prostředků na tomto úseku (zejména stažení referentských vozidel z poboček v Brně a v Ostravě, snížení počtu služebních vozidel). K  31.12.2009 bylo provedeno vyhodnocení těchto opatření a bylo zjištěno, že za měsíc prosinec 2008 a celý rok 2009 bylo dosaženo úspor ve výši 227 776,- Kč.

V tomto trendu hodlá VSZ v Olomouci pokračovat i v roce 2010.

Závěrem roku 2009 byly získány finanční prostředky určené na nákup nového osobního automobilu, který nahrazuje vozidlo určené k vyřazení. Tento automobil bude využíván jednak jako referentské vozidlo ( přiděleno státnímu zástupci), tak i pro potřeby úřadu, čímž vznikne možnost snížení počtu služebních automobilů a zároveň tedy prostor pro další úspory.

 Dále byly získány prostředky na nákup výpočetní techniky. Za tyto prostředky byly zakoupeny netbooky pro vrchní státní zástupkyni a náměstka a notebooky pro ředitele odborů VSZ v Olomouci, vedoucího oddělení informatiky a pro státní zástupce pracující na pobočkách v Brně a v Ostravě, čímž byla dokončena obměna zastaralých notebooků.

Všechny plánované úspory se však v roce 2009 zrealizovat nepodařilo, neboť  dosud nebylo rozhodnuto MSp o návrhu na zrušení poboček VSZ v Brně a v Ostravě, kdy by předpokládané roční úspory mohly dosáhnout až částky cca 1,8 mil. Kč. Mezi tím bylo nutno v září 2009 přestěhovat pobočku VSZ v Brně do nových prostor, což si vyžádalo náklady cca 163 000,- Kč.

Pro úplné seznámení se s hospodařením VSZ Olomouci v roce 2009 odkazujeme na stánky justice, kde bude  do 31.1.2010 zveřejněna

„ Zpráva o činnosti VSZ v Olomouci v roce 2009 ( část personální a ekonomická )“

V Olomouci 19.1.10

Markéta Ševčíková

Tisková mluvčí VSZ v Olomouci

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.