Aktualizace tiskové zprávy – důvody rezignace vrchního státního zástupce

12. 6. 2023

Dnešního dne vrchní státní zástupce Radim Daňhel osobně na společném setkání seznámil státní zástupce a ostatní zaměstnance VSZ v Olomouci s důvody své rezignace.  S ohledem na požadavek jednoho z přítomných státních zástupců, aby všem přítomným předložil text rezignace, se poté dohodl s ministrem spravedlnosti na jejím zveřejnění.

Text rezignace je umístěn:
https://www.justice.cz/documents/2509270/0/P%C3%ADsemn%C3%A1+rezignace+R.+Da%C5%88hel.pdf/216310b7-bc6d-4ab8-b27f-d6b97a462700

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.