Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci podal obžalobu v tzv. kauze Toflova gangu

2. 8. 2012

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočka v Ostravě podal ke Krajskému soudu v Brně dne 1.8.2012 v trestní věci vedené pod sp. zn. 4 VZV 8/2011 obžalobu na 13 obviněných pro jednání právně kvalifikované u

obviněný JUDr. M. A.

– zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea druhá tr. zákoníku,

– pokračující zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku

– pokračující zločin vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. b), odst. 3 c) tr. zákoníku, dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku,

– pokračující zločin přijetí úplatku dle § 331 odst. 1, odst. 2, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku,

obviněný Ing. E. S.

– trestný čin účast na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb.,

– pokračující trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a, c) zák. č. 140/1961,

– pokračující trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. b), odst. 3 zák. č. 140/1961 Sb., dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb.

obviněný Ing. Bc. P. K.

– zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea druhá tr. zákoníku,

– pokračující zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku,

– pokračující zvlášť závažný zločin vydírání  dle § 175 odst. 1, odst., odst. 3 písm. c)  tr. zákoníku, dílem  dokonaný,  dílem  ve  stadiu  pokusu  podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku

obviněný E. P.

trestný čin účast na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb.,

– pokračující trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. b, c), odst. 3 zák. č. 140/1961 Sb., dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb.,

obviněný Ing. R. S.

– trestný čin účast na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb.

– trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) zák. č. 140/1961 Sb.,

obviněný Z. O.

přečin nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku,

obviněný M. V.

– zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea druhá tr. zákoníku,

– pokračující přečin nepřímé úplatkářství  dle §  333 odst. 1 tr. zákoníku,

– pokračující zločin vydírání dle ustanovení dle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. d)  tr. zákoníku, dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku,

obviněný Mgr. L. M.

– trestný čin účast na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb.,

– trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) zák. č. 140/1961,

– trestný  čin  přijímání  úplatku podle § 160 odst. 1, odst.  3  písm. b) zák. č. 140/1961 Sb.,

obviněný R. P.

– trestný čin účast na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb.,

– trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. b), d) zák. č. 140/1961 Sb., dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb.

obviněný Ing. R. V.

– trestný čin účast na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb.,

– trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) zák. č. 140/1961,

– trestný  čin  přijímání  úplatku  podle  § 160 odst. 1, odst. 4 písm. b) zák. č. 140/1961 Sb.,

obviněný por. Mgr. R. P.

– zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea druhá tr. zákoníku,

– přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku

– zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 2, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku,

obviněný Bc. S. D.

– trestný čin účast na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb.,

– trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) zák. č. 140/1961,

– trestný čin podplácení podle § 161 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) zák. č. 140/1961 Sb.,

obviněný J. Š.

– trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. a), b), d) zák. č. 140/1961 Sb.,

jako trestné činy spáchané mimo jednání skupiny bylo posouzeno jednání obviněných ve třech případech a právně bylo kvalifikováno u

Obviněný JUDr. M. A.

– trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. c) zák. č. 140/1961 Sb.,

– trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1  zák. č. 140/1961 Sb.,

Obviněný R. P.

– trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. c) zák. č. 140/1961 Sb.,

– trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1  zák. č. 140/1961 Sb.,

Obviněný Mgr. L. M.

– přípravu zvlášť závažného zločinu násilí proti úřední osobě podle § 20 odst. 1 k § 325 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku,

– účast na přečinu ublížení na zdraví spáchaný ve formě návodu podle § 24 odst. 1 písm. b) k § 146 odst. 1 trestního zákoníku.

Současně byl podán návrh na delegaci věci mimo obvod působnosti Krajského soudu v Brně postupem podle § 25 trestního řádu s ohledem na to, že nelze v průběhu dalšího řízení vyloučit eventualitu provedení výslechů některých soudců tamního soudu.

Část jednání, pro které bylo vedeno vyšetřování a kde nebylo shromážděno dostatek podkladů odůvodňujících podání obžaloby, byla vyloučena z tohoto řízení. Současně stále probíhá prověřování některých podnětů, kde dosud nebyla vyloučena případná souvislost se zde stíhanými osobami.

Ačkoli si provedení vyšetřování vyhradil státní zástupce ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 písm. c) trestního řádu, podstatnou část úkonů trestního řízení prováděl na základě pověření státního zástupce společný vyšetřovací tým „ASIA“, tvořený příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů a policisty Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který také zajišťoval logistické zázemí pro vyšetřování. Bez  výrazné podpory ze strany obou složek by nebylo možné provést vyšetřování v takovém rozsahu a přiměřené době. 

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím