Policejní orgán Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, v trestní věci, která souvisí s přidělováním městských bytů v Brně, opětovně zahájil trestní stíhání dvou fyzických osob

1. 8. 2023

Policejní orgán Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, v trestní věci, která souvisí s přidělováním městských bytů v Brně, opětovně zahájil trestní stíhání dvou fyzických osob pro skutky, které jsou u jedné osoby posouzeny jako

–    zvlášť závažný zločin přijetí úplatku dle § 331 odst. 1 alinea první, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, spáchaný ve formě účastenství dle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku,

a u druhé osoby jako

  • zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině dle § 361 odst. 1 alinea druhá, trestního zákoníku,
  • zvlášť závažný zločin přijetí úplatku dle § 331 odst. 1 alinea první, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, spáchaný ve formě účastenství dle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku a spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 trestního zákoníku,
  • zločin zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, spáchaný ve formě účastenství dle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku.

Předchozí rozhodnutí o zahájení trestního stíhání těchto osob, vydané se souhlasem dozorové státní zástupkyně VSZ v Olomouci, bylo v části týkající se těchto dvou osob rozhodnutím státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v únoru 2023 z podnětu stížností obou obviněných zrušeno.

Trestní stíhání bylo aktuálně zahájeno pro totožné skutky. V případě jedné osoby s nezměněnou právní kvalifikací, u druhé osoby došlo k nepatrnému upřesnění právní kvalifikace.

Státní zástupkyně si vyhradila poskytování informací veřejnosti v této věci. S ohledem na zákonné povinnosti a další plánovaný postup v trestním řízení nebudou nyní poskytovány žádné další informace z trestního řízení.

V Brně dne 1. 8. 2023                                                                    

JUDr. Petra Lastovecká
státní zástupkyně

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.