Policejní orgán Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování opětovně zahájil trestní stíhání v trestní věci, která souvisí s přidělováním nebytových prostor v Brně

10. 8. 2023

Policejní orgán Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování opětovně zahájil trestní stíhání v trestní věci, která souvisí s přidělováním nebytových prostor v Brně, a to konkrétně nebytových prostor na adrese Brno, Hlinky 46 a Hlinky 46a. Trestní stíhání bylo zahájeno vůči čtyřem osobám, z toho vůči třem osobám po podezření ze spáchání korupční trestné činnosti, a to konkrétně  pro spáchání zločinu podplacení dle § 332 odst. 1 alinea první, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, kdy  jedna z těchto osob se tohoto jednání dopustila ve formě účastenství dle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku. Vůči jedné osobě došlo opětovně k zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání zločinu podvod dle § 209 odst. 1, 4 písm. d) trestního zákoníku.

Předchozí rozhodnutí o zahájení trestního stíhání dvou z uvedených osob bylo v lednu 2023 z podnětu stížností obou obviněných zrušeno.

Trestní stíhání bylo aktuálně zahájeno pro totožný skutek vůči totožným obviněným, a navíc bylo rozšířeno o trestní stíhání dalších dvou osob. Opětovně bylo vydáno se souhlasem státní zástupkyně VSZ v Olomouci, která ve věci vykonává dozorová oprávnění dle trestního řádu.

Státní zástupkyně si vyhradila poskytování informací veřejnosti v této věci. S ohledem na zákonné povinnosti a další plánovaný postup v trestním řízení nebudou nyní poskytovány žádné další informace z trestního řízení.

V Brně 10. 8. 2023

JUDr. Petra Lastovecká
státní zástupkyně

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.