Nabídka nepotřebného majetku – publikace

17. 10. 2023

Na základě rozhodnutí vrchního státního zástupce a majetkové likvidační komise ze dne 16.10.2023 nabízíme třetím osobám nepotřebný majetek, který je pro naši organizační složku nevyužitelný.

Seznam publikací navržených k prodeji v roce 2023

POŘ.Č. ROČNÍK TITUL PUBLIKACE VYDÁNI CENA
731Ochrana práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů1. vyd.5,00
252001Trestní zákon a trestní řádB. vyd.5,00
342001Nové ekonomické zákony1. vyd5,00
532001Notářský řád a předpisy související1. vyd10,00
652001Občanský soudní řád a souvisící předpisyB. vyd10,00
672001Správní řád, komentář2. aktual. vyd.10,00
742001Trestní právo hmotné – Zvláštní část II2. přeprac. vyd10,00
1332001Trestní zákon a předpisy souvisící (včetně přestupků)1. vyd5,00
1372001Nová sousedská práva1. vyd5,00
1402001Trestný zákon, trestný poriadok, zákon o súdnej rehabilitácii, zákon o advokaciiB. vyd5,00
1682001Právnický slovník2. zcela přepracované5,00
1722001Právnický slovník I. díl A – O3. přeprac. vyd.5,00
1732001Právnický slovník II. díl P – Ž3. Zcela přeprac. a dop. vyd.5,00
2212001Rusko-český právnický slovník – Russko-češskij juridičeskij slovar1. vyd.5,00
2302001Statistická ročenka republiky Československé 19581. vyd.5,00
2312001Statistická ročenka republiky Československé 19591 vyd.5,00
2322001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1961b.vyd.5,00
2332001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1962b. vyd.5,00
2342001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1963b. vyd.5,00
2352001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1965b.vyd.5,00
2362001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1966b. vyd.5,00
2372001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19671. vyd.5,00
2382001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19681. vyd.5,00
2392001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19691. vyd.5,00
2402001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1970b. vyd.5,00
2412001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19711. vyd.5,00
2422001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1972 1. vyd.5,00
2432001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19731. vyd.5,00
2442001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1974Nezadáno5,00
2452001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19751. vyd.5,00
2462001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19761. vyd.5,00
2472001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19771. vyd.5,00
2482001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19781. vyd.5,00
2492001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19791. vyd.5,00
2502001Statistická ročenka Československé socialitické republiky 19811. vyd.5,00
2512001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19821. vyd.5,00
2522001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19831. vyd.5,00
2532001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19841. vyd.5,00
2542001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19851. vyd.5,00
2552001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19861. vyd.5,00
2562001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19871 vyd.5,00
2572001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19881. vyd.5,00
2582001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19891. vyd.5,00
2592001Statistická ročenka Československé socialistické republiky 19801. vyd.5,00
2602001Statistická ročenka České a Slovenské federativní republiky 19901. vyd.5,00
2642001Dokumenty ke studiu mezinárodního práva soukromného1. vyd5,00
2652001Mezinárodní organizace1. vyd5,00
2672001Mezinárodní právo soukromé a procesní v praxi Československých soudů a státních notářství podle stavu k 1. lednu 19681. vyd5,00
2682001Mezinárodní právní pomoc ve věcech občanskoprávních1. vyd5,00
2692001Mezinárodní zločiny a jejich právní následky1. vyd5,00
2712001Diplomatické styky a imunity1. vyd5,00
2752001Mezinárodní právo1. vyd5,00
2842001Obecná teorie státu a práva. Díl I.1. vyd5,00
2852001Obecná teorie státu a práva č. části Díl II.1. vyd5,00
2862001Správní řízení1. vyd5,00
2872001Státní právo ČSSR1. vyd.5,00
2882001Správní řád a předpisy souvisící1. vyd5,00
2892001Státní občanství ČSSR1. vyd.5,00
2912001Teorie státu a práva. Díl II. B. vyd.5,00
2922001Teorie státu a práva. Díl I.B. vyd.5,00
3042001Přehled předpisů správního práva I. Chronologický seznam předpisů1. vyd5,00
3052001Přehled předpisů správního práva II.  Seznam předpisů podle tématických oblastí1. vyd5,00
3062001Přehled předpisů správního práva III.  Seznam předpisů ve vzájemných vazbách a návaznostech1. vyd5,00
3152001Československé státní právo1. vyd5,00
3272001Základy obecné teorie státu a práva. Část A – Všeobecná část1. vyd5,00
3282001Základy obecné teorie státu a práva. Část B – Základy teorie socialistického práva1. vyd5,00
3292001Základy obecné teorie státu a práva. Část C – Základy teorie socialistického státu1. vyd5,00
3302001Základy obecné teorie státu a práva. Část D – K recentním typům státu a práva1. vyd5,00
3402001Pravidla upravující postup tvorby zákonů a jiných právních předpisů v ČSSR1. vyd5,00
3742001Prokurátorské žaloby v občanském soudním řízení1. vyd5,00
3752001Ochrana osobnosti v čs. občanském právu1. vyd5,00
3792001Ochrana osobnosti podle československého práva2. vyd5,00
3922001Občanské právo hmotné. Sv. I.1. vyd5,00
3932001Občanské právo hmotné. Sv. II.1. vyd5,00
3942001Československé občanské právo č. části Svazek I.2. přeprac.  a dopl. vyd5,00
3952001Československé občanské právo č. části Svazek II.2. přeprac.  a dopl. vyd5,00
3982001Vzory právních podání pro občany1. vyd5,00
4102001Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného a stavebního a v řízení: soudním (včetně konkursu), notářském a správním (včetně katastru)3. aktual. a dopl. vyd0,00
4152001Komentář k občanskému soudnímu řádu.  Díl I.1. vyd5,00
4162001Komentář k občanskému soudnímu řádu.  Díl III.1. vyd5,00
4242001Československé občianske právo 1. zv.1. vyd5,00
4252001Československé občianske právo 2. zv.1. vyd5,00
4282001Rodinné domky, chaty, garáže, zahrádky1. vyd5,00
4292001Hospodaření s byty2. dopl. vyd5,00
4302001Hospodaření s byty1. vyd5,00
4312001Hospodaření s byty a úhrada za užívání bytů1. vyd5,00
4322001Údržba bytového majetku1. vyd5,00
4332001Správa a údržba bytového majetku1. vyd5,00
4342001Občan v družstevním bytě1. vyd5,00
4352001Právní rádce chataře a chalupáře1. vyd5,00
4362001Rodinné domky, chaty, garáže, zahrádky2. přeprac. vyd5,00
4372001Údržba bytového majetku2. přeprac. a dop. vyd5,00
4402001Místní poplatky, domovní daň1. vyd5,00
4412001Domovník – jeho práva a povinnosti1. vyd5,00
4532001Nové opatrenia pre rozvoj JRD1. vyd5,00
4542001Majetková odpovědnost pracujících v jednotném zemědělském družstvu1. vyd5,00
4552001Práva a povinnosti členů JZD1. vyd5,00
4562001Nová právní úprava vztahů JZD1. vyd5,00
4572001Právní ochrana družstevního majetku v JZD1. vyd5,00
4582001Diskuse o zemědělsko-družstevním právu1. vyd5,00
4612001Právní otázky jednotných zemědělských družstev1. vyd5,00
4622001Práce v zemědělství1. vyd5,00
4632001Ekonomika československého zemědělství1. vyd5,00
4672001Obecné technické požadavky na výstavbu a související předpisy č. části I.1. vyd5,00
4682001Stavebný zákon a súvisiace predpisy1. vyd5,00
4692001Předpisy o stavbách1. vyd5,00
4702001Stavební zákon a předpisy souvisící2. přeprac. a dopl.5,00
4712001Stavební zákon a předpisy souvisící1. vyd5,00
4722001Dokumentace staveb1. vyd5,00
4732001Nové předpisy o stavbách1. vyd5,00
4742001Předpisy o stavbách – 1 –  Územní plánování, stavební řád a bezpečnostní předpisy č. části sv. 11. vyd5,00
4752001Předpisy o stavbách – 2 – Projektová dokumentace, navrhování a provádění staveb, fakturace1. vyd5,00
6132001Trestní zákon a předpisy souvisící2. přeprac. a dopl. vyd..5,00
6142001Trestný zákonník1. vyd5,00
6152001Trestní zákon a předpisy souvisící1. vyd5,00
6182001Trestní zákon, trestní řád a předpisy souvisící1. vyd5,00
6192001Trestní zákon, trestní řád a předpisy souvisící1. vyd5,00
6202001Zákon o výkonu trestu odnětí svobody1. vyd5,00
6212001Československé trestní právo Sv. I – Obecná část1. vyd5,00
6282001Vybrané teoretické problémy československého socialistického trestního řízení1. vyd5,00
6292001Příručka k trestnímu právu a řízení6. upr. vyd5,00
6302001O trestním řízení a hospodářské kriminalitěB. vyd5,00
6332001Obhajoba v československém trestním řízení1. vyd5,00
6342001Společenské organizace a trestní řízení1. vyd5,00
6352001Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení1. vyd5,00
6362001Technika trestního řízení před okresními soudyB. vyd5,00
6392001Švédský trestní zákoník ze dne 21.12.1962 platný od 1.1.1965B. vyd5,00
6412001Československé trestní řízení3. přeprac. a dopl. vyd5,00
6422001Novela trestního řádu a trestního zákona1. vyd5,00
6432001Československé trestní řízení1. vyd5,00
6472001Účast vojenské veřejnosti v trestním řízeníB. vyd5,00
6492001Trestní právo hmotné. Zvláštní část1. vyd5,00
6502001Trestní právo hmotné1. vyd5,00
6532001Přestupky a provinění1. vyd5,00
6552001Prevence zločinnosti v ČSSR1. vyd5,00
6562001Vojenské trestné činy1. vyd5,00
6572001Boj s trestnými činy a trestní právo1. vyd5,00
6602001Ochrana práv občana v trestním řízení a v zákoně o SNB1. vyd5,00
6742001Trestní zákon a trestní řád2. vyd5,00
6852001Vzory soudních rozhodnutí trestních. Část I.B. vyd5,00
6862001Vzory soudních rozhodnutí trestních. Část II.B. vyd5,00
6872001Trestné činy vojenskéB. vyd5,00
6922001Predbežné prejednanie obžaloby v československom trestnom procese1. vyd5,00
6942001Trest úhrnný a souhrnný1. vyd5,00
6952001Systém československého trestního práva1. vyd5,00
7052001Hlavní problémy prohlubování sociální prevence kriminality v ČSSR1. vyd5,00
7072001Úvod do kriminalistikyB. vyd5,00
7082001Systém československého trestního práva1. vyd5,00
7092001Vyšetrovacie verzie1. vyd5,00
7132001Výpoveď obvineneého a svedka v konaní pred súdomB. vyd5,00
7142001K základům trestného činuB.vyd5,00
7152001Struktura pachatelů trestných činů a přečinů v ČSSR podle pohlaví a věkuB. vyd5,00
7162001Kriminalita ve velkoměstském prostředíB. vyd5,00
7182001Právo a sociologie19795,00
7222001Příčiny a prevence recidivyB. vyd5,00
7472001Učebnice pravidel silničního provozu a zkušební testy3. vyd10,00
7492001Trestní právo procesní3. přeprac. vyd.10,00
7522001Trestní právo procesní3. přeprac. vyd.10,00
7602001Úvod do studia správní vědy1. vyd10,00
7612001Nástin správního řízení1. vyd.10,00
7622001Výběr ze zvláštní části správního práva sv. I.1. vyd.10,00
7632001Výběr ze zvláštní části správního práva sv. II.1. vyd.10,00
7642001Výběr ze zvláštní části správního práva sv. III.1. vyd.10,00
7652001Výběr ze zvláštní části správního práva sv. IV.1. vyd.10,00
7702001Daňové a finanční právo  II – Komentáře1. vyd10,00
7762001Kriminalita v roce 19941. vyd5,00
7962001Kriminalistická příručka – sv. 1B. vyd5,00
7972001Kriminalistická příručka – Sv. 12. opr. a dop. vyd5,00
7982001Kriminalistická příručka – Sv. 2 – Terminologická a obrazová částB. vyd5,00
8332001Správní právo. Obecná část.2. vyd.10,00
8422001Statistický přehled soudních agend 1996B. vyd.5,00
8732001Trestní právo procesní2. přeprac. vyd.10,00
8762001Správní řízení v praxi místní správy1. vyd.10,00
8792001Správní právo – zvláštní část2. přeprac. vyd.10,00
8802001Správní právo – Obecná část2. přeprac. vyd.10,00
9062001Výzkum institutu podmíněného zastavení trestního stíhání1. vyd.5,00
9082001Právní úprava trestního soudnictví nad mládeží v Československu z roku 19311. vyd.5,00
9182001K vybraným otázkám novel trestních kodexůB. vyd.5,00
10162001Finanční právo (Beck)1. vyd10,00
10492001Právo a společnost1. vyd5,00
10722001Filozofie, právo, morálka1. vyd10,00
10822001Slovník zkratek1. vyd.5,00
11082001Mezinárodní právo veřejné2. přeprac. a dopl. vyd.5,00
11092001Mezinárodní právo soukromé1. vyd5,00
11112001Trestný zákon, trestný poriadok a súvisiace predpisy2. dopl. vyd5,00
11192001Služební řád sboru vězeňské strážeB. vyd5,00
11372001Právní odpovědnost ve zdravotnictví2. vyd5,00
11552001Československé devizové předpisy1. vyd5,00
11642001Notářský řád a předpisy souvisící1. vyd5,00
12042001Lexikon obchodního práva1. vyd10,00
12442001Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí č. části 1. díl – příloha A – Dohoda, protokol o podepsání a ustanovení o nebezpečných látkách a předmětechB. vyd5,00
12452001Silniční zákon a souvisící předpisy1. vyd5,00
12472001Výklad pravidel silničního provozu1. vyd5,00
12482001Silniční zákon a souvisící předpisy2. dopl. a upr. vyd5,00
12492001Pravidla silničního provozu a zkušební test10. vyd5,00
12502001Vnitrozemské plavební právo1. vyd5,00
12512001Plavební příručka1. vyd5,00
12522001Zákon o drahách1. vyd5,00
12532001Dopravní hospodář2. dopl. vyd5,00
12972001Trestní procesní řád Rakouské republiky  II. díl – XVIII až XXIX hlava, ustanovení §§ 228 až 506 tr.ř.B. vyd5,00
13012001Základy práva1. vyd5,00
13102001Sociologie práva1. vyd5,00
13132001Základy vědeckého světového názoru. 1. díl – Dialektický materialismus1. vyd5,00
13142001Socialistické právní vědomí a zákonnost1. vyd5,00
13162001Základy vědeckého světového názoru. 2. díl – O zákonech společenského vývoje1. vyd5,00
13192001Předpisy o teple, topných plynech a státní energetické inspekci1. vyd5,00
13202001Odpovědi na 350 otázek týkajících se právních ustanovení na ochranu přírodního prostředíB. vyd5,00
13212001Ochrana čistoty ovzduší1. vyd5,00
13292001Trestná činnost v souvislosti s nealkoholovou toxikomaniíB. vyd5,00
13352001Francouzské nařízení delikventních nezletilých -Ordonance No. 45 – 174 du 2. février 1945 relative á l`enfance déliquante1. vyd5,00
13432001Německý zákon o soudech mládeže ve znění vyhlášky z 11. prosince1974 – Jugendgerichtsgesetz – JGG1. vyd5,00
13502001Zákon o silniční dopravěB. vyd5,00
13772001Poslání a možnosti prokuratury v systému prevence kriminality1. vyd5,00
13782001Analýza účinnosti legislativních úprav  I. – Systémové aspekty a aktuální východiska1. vyd5,00
13792001Program bezpečnějších měst ve Skotsku1. vyd5,00
13802001Strategie prevence kriminality v Evropě a Severní Americe1. vyd5,00
13812001Prevence kriminality v teorii a praxi1. vyd5,00
13832001Kriminalita – skutečnost a právní vědomí1. vyd5,00
14272001Základy správního práva trestního1. vyd.10,00
14282001Zákon směnečný a šekový1. vyd10,00
14322001Trestní právo hmotné I. – Obecná část3. přeprac. vyd10,00
14352001Trestní právo hmotné  II. – Zvláštní část3. přeprac. vyd10,00
14472001Cílené snížení kriminality pro místní oblasti1. vyd5,00
14482001Cílené snížení kriminality pro místní oblasti1. vyd5,00
14492001K problematice alternativních trestů a opatření1. vyd5,00
14502001K problematice alternativních trestů a opatření1. vyd5,00
14612001Statistická ročenka kriminality 1974B. vyd5,00
14622001Statistická ročenka kriminality 1984B. vyd5,00
14632001Statistická ročenka kriminality 1985B. vyd5,00
14642001Statistická ročenka kriminality 1986B. vyd5,00
14652001Statistická ročenka kriminality 1987B. vyd5,00
14662001Statistická ročenka kriminality 1988B. vyd5,00
14672001Statistická ročenka kriminality 1990B. vyd5,00
14682001Statistická ročenka kriminality 1976B. vyd5,00
14692001Statistická ročenka kriminality 1977B. vyd5,00
14702001Statistická ročenka kriminality 1978B. vyd5,00
14712001Statistická ročenka kriminality 1979B. vyd5,00
14722001Statistická ročenka kriminality 1980B. vyd5,00
14732001Statistická ročenka kriminality 1981B. vyd5,00
14742001Statistická ročenka kriminality 1982B. vyd5,00
14752001Statistická ročenka kriminality 1971B. vyd5,00
14762001Statistická ročenka kriminality 1970B. vyd5,00
14772001Statistická ročenka kriminalityB. vyd5,00
14782001Statistická ročenka kriminality 1968B. vyd5,00
14792001Statistická ročenka kriminality 1973B. vyd5,00
14802001Statistická ročenka kriminality 1972B. vyd5,00
14812001Statistická ročenka kriminality 1975B. vyd5,00
17852001Správní právo 1995Nezadáno5,00
17862001Správní právo 1994Nezadáno5,00
17872001Správní právo 1993Nezadáno5,00
17882001Správní právo 1992Nezadáno5,00
17892001Správní právo 1991Nezadáno5,00
17902001Správní právo 1990Nezadáno5,00
19292001Statistická ročenka České republiky 971. vyd.10,00
19302001Správní právoNezadáno5,00
19312001Správní právoNezadáno5,00
19322001Správní právoNezadáno5,00
19332001Správní právoNezadáno5,00
19342001Správní právoNezadáno5,00
19352001Správní právoNezadáno5,00
19362001Správní právoNezadáno5,00
19372001Správní právoNezadáno5,00
19382001Správní právoNezadáno5,00
19392001Správní právoNezadáno5,00
19402001Správní právoNezadáno5,00
19412001Správní právoNezadáno5,00
19422001Správní právoNezadáno5,00
19432001Správní právoNezadáno5,00
19442001Správní právoNezadáno5,00
19452001Správní právoNezadáno5,00
19462001Správní právoNezadáno5,00
19472001Správní právoNezadáno5,00
19482001Správní právoNezadáno5,00
19492001Správní právoNezadáno5,00
19502001Správní právoNezadáno5,00
19512001Správní právo 1989Nezadáno5,00
19522001Správní právo 1996Nezadáno10,00
20332001Strategie prevence kriminality v Evropě a Severní Americe1. vyd5,00
20372001Trendy kriminality a trestní justice, 1970 – 1985, v kontextu sociálně ekonomických změn1. vyd.5,00
20402001Vězeňské populace v Evropě a Severní Americe1. vyd.5,00
20412001Vězeňské populace v Evropě a Severní Americe1. vyd.5,00
20462001Zkušenosti s prevencí kriminality v zahraničí1. vyd.5,00
20472001Zkušenosti s prevencí kriminality v zahraničí1. vyd.5,00
20732001Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního a zdravotního pojištění a v řízení soudním (včetně konkursu), notářském a správním (včetně katastru)4. aktual. a dopl. vydání5,00
20802001Zákon o rodině a předpisy souvisící3. aktualizované a doplněné vydání10,00
23132001Sborník zdravotnických právních předpisů a jiných opatření platných v ČSR k lednu 1973 č. části 1.,2. svazekB. vyd.5,00
23142001Sborník zdravotnických právních předpisů a jiných opatření platných v ČSR k lednu 1973 č. části 1.,2. svazekB. vyd.5,00
23482001Kriminalita v roce 19961. vyd.5,00
23492001Kriminalita v roce 19961. vyd.5,00
235020019. kongres OSN o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli1. vyd.5,00
23562001Doporučení č. R(92)16 výboru ministrů členským státůmk evropským pravidlům o trestech a opatřeních realizovaných ve společenství1. vyd.5,00
23572001Doporučení č. R(92)16 výboru ministrů členským státůmk evropským pravidlům o trestech a opatřeních realizovaných ve společenství1. vyd.5,00
23962001The 1998 annotated bankruptcy ande insolvency actB. vyd.5,00
24142001Trestná činnost na českém kapitálovém trhu a v bankovní sféřeB. vyd.5,00
24312001Výzkum institutu obecně prospěšných prací1. vyd.5,00
24322001Výzkum institutu obecně prospěšných prací1. vyd.5,00
24542001Pravidla silničního provozuB. vyd.10,00
24572001Statistická ročenka České republiky 981. vyd.10,00
24602001Správní řád – komentář1. vyd10,00
24632001Trestní právo procesníB. vyd.10,00
24652001Nová zákonná úprava provozu na pozemních komunikacíchB. vyd.10,00
24692001Civilní právo procesníB. vyd.10,00
24962001Pravidla silničního provozu. Zkušební otázky1. vyd.10,00
24982001Kriminalita v roce 19971. vyd.5,00
25072001Výzkum institutu narovnání1. vyd.5,00
25122001Statistická ročenka České republiky 1999vyd. 110,00
25252001Judikatura a časopisy 1993 – 1998 (na CD)B. vyd.100,00
25692001Autoškola pro uchazeče o řidičský průkaz skupiny B + soubor testových otázek a odpovědí(+ 1 příloha)b. vyd.10,00
25922001Statistický přehled soudních agend rok 2000B. vyd.5,00
26002001Představení Evropského soudního dvora5,00
26012001Prejudiciální řízeníB. vyd.5,00
26022001Národní soudce a komunitární právo5,00
26192001Kapesní ročenka kriminality v ČR 1999b. vyd.5,00
26522001Krátkodobé tresty odnětí svobody1. vyd.5,00
26552001Kriminalita v roce 19981. vyd.5,00
26752001Krátkodobé tresty odnětí svobody1. vyd.5,00
26782001Kriminalita v roce 19981. vyd.5,00
27042001Zákon směnečný a šekový2. vyd.10,00
27122001Katalog informací prevence kriminality1. vyd.5,00
28052001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
28292001Statistická ročenka České republiky 20001. yd10,00
28422001Otázky advokátního tarifu1. vyd.5,00
28752001Kriminalita v roce 19991. vyd.5,00
28782001Vývoj kriminality v Evropě a Severní Americe 1990 – 19941. vyd.5,00
28792001Vývoj kriminality v Evropě a Severní Americe 1990 – 19941. vyd.5,00
28802001Evropa v čase změn: Trestní politika a trestní právo1. vyd.5,00
28882001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
28892001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
28902001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
28912001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
28922001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
28932001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
28942001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
28952001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
28972001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
28982001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
28992001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
29012001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
29022001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
29032001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
29042001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
29052001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
29072001Latinsko-český slovníček římského práva1. vyd.10,00
29092001Statistický přehled soudních agend 2001B. vyd.5,00
29132001Občanský soudní řád 2001, správní řád, rozhodčí řízení, advokacie, exekuceB. vyd.10,00
29512001Finanční právo (Beck)2. přeprac. a rozšíř. vyd.10,00
30152001Směnka a šek v České republice4. přeprac. a dopl. vyd.10,00
30622001Notářský řád a řízení o dědictví 2. vyd.100,00
31032001Drogy1. vyd.5,00
31122001Úspěšnost preventivní práce1. vyd.5,00
3116200110. kongres OSN o prevenci trestné činnosti a zacházení s pachateli1. vyd.5,00
31212001Úspěšnost preventivní práce1. vyd.5,00
31222001Přehled dokumentů Evropské Unie, Rady Evropy a Organizace spojených národů vztahujících se k problematice ekonomické kriminality. Trestní právo a ekonomická krinminalita.1. vyd.5,00
31942002Veřejná žaloba I. dílB. vyd.5,00
31962002Veřejná žaloba I. dílB. vyd.5,00
31972002Veřejná žaloba I. dílB. vyd.5,00
32162002Vzory smluv a právních podání 2001  CDB. vyd.100,00
32172002Komentované vzory podání na finanční úřady  CDB. vyd.100,00
32422002Hledáme na internetu v rekordním čase1. vyd.10,00
32492002Občanský zákoník a související předpisyB. vyd.10,00
32542002Statistická ročenka České republiky 20011. vyd10,00
32552002Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí a souvisící s komentářemB. vyd.10,00
32612002Konkurs a vyrovnání, ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele, veřejné zakázkyB. vyd.10,00
33132002Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí1. vyd.5,00
33192002Kriminalita v roce 20001. vyd.5,00
33222002Občanský soudní řád1. vyd.5,00
33282002Zákon směnečný a šekový3. vyd10,00
33412002Správní řád, komentář9. aktual. vyd.10,00
33552002Statistický přehled soudních agend 2002B. vyd.5,00
33672002Dopravní přestupky v praxi aneb Projednávání dopravních přestupků ve správním řízeníB. vyd.10,00
33682002Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a vyhláškou4. aktual. a dopl. vyd.10,00
33702002Autoškola, pravidla, testy, značkyB. vyd.10,00
33822002Veřejná žaloba II. dílB. vyd.5,00
33842002Veřejná žaloba II. dílB. vyd.5,00
33862002Veřejná žaloba II. dílB. vyd.5,00
34802002Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostíB. vyd.5,00
35002002Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a vyhláškou5. aktual. a dopl. vyd.10,00
35262002Méně slov a více pomociB. vyd.5,00
35562002Program snižování kriminalityB. vyd.5,00
35622002Zákon o rodině a předpisy souvisící5. aktualizované a doplněné vydání10,00
35662002Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a živnostenského a v řízení: soudním (včetně konkursu), trestním, notářském a správním (včetně katastru a soudního přezkumu -v. podnáz.7. aktual. a dopl. vyd.10,00
36362003Kriminalita v roce 20011. vyd.5,00
36372003Kriminalita v roce 20011. vyd.5,00
37152003Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí a souvisící s komentářem2.aktual. a dopl.  vyd.10,00
37792003Statistický přehled soudních agend  první část, rok 2003B. vyd.5,00
37802003Statistický přehled soudních agend druhá část, rok 2003B. vyd.5,00
37902003Kriminalita v roce 20011. vyd.5,00
37932003Méně slov a více pomociB. vyd.5,00
38022003Kurs trestního práva. Trestní právo procesní2. přeprac. vyd.100,00
38142003Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení. Právní aspekty trestního  postihu drogové kriminality, lékařský přístup ke zneužívání drog a možnosti resocializace uživatelů drog.B. vyd.5,00
38152003Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení.  Možnosti resocializace uživatelů drog. Přehled soudní judikatury, slovníček pojmů.B. vyd.5,00
38562003Občanský soudní řád I. díl. + příloha  (§1 až 200aa)6. vyd10,00
38572003Občanský soudní řád II. díl. (§ 201 až 376)6. vyd10,00
38822003Trestní zákon + příloha5. přeprac. vyd.100,00
38852003Správní řád. KomentářB. vyd10,00
38992003Trestní právo procesní2. podst. přeprac. a aktual. vyd.10,00
39142003Trestní předpisy. Přestupky. Podle stavu k 10.10.2003b. vyd.10,00
39262003Postavení a působnost Komorniho soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví doby předbělohorské v letech 1526-1547.1. vyd.10,00
39282003Vademecum státního zástupce1. vyd.10,00
39442004Obecně prospěšné práce a další instituty restorativní justice.1. vyd.5,00
39482004Zdokonalování implementace evropských pravidel o alternativních trestech a opatřeních1. vyd.5,00
39492004Zdokonalování implementace evropských pravidel o alternativních trestech a opatřeních1. vyd.5,00
39522004Příležitost dělá zloděje. Praktická teorie prevence kriminality.1. vyd.5,00
39532004Příležitost dělá zloděje. Praktická teorie prevence kriminality.1. vyd.5,00
40092004Vademecum státního zástupce1. vyd.10,00
40392004Kriminalita v roce 20021. vyd.5,00
40412004Kriminalita v roce 20021. vyd.5,00
40612004Statistická ročenka České republiky 20031. vyd10,00
40672004Trestní právo procesní3. aktual. a rozšíř. vyd.10,00
41222004Trestní předpisy. Přestupky. Podle stavu k 3.6.2004b. vyd.10,00
41462004Soudní řád správní1. vyd.10,00
41522004Zákon o konkursu a vyrovnání a předpisy souvisící2. podst. přeprac.a dopl. vyd.10,00
41562004Institut dohledu u podmíněného propuštění. Závěrečná zpráva z výzkumu1. vyd.5,00
41582004Preventivní aktivity v názorech obyvatel měst. (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP) prevence kriminality – závěrečná zpráva výzkumu)1. vyd.5,00
42222005Trestní zákon – I. díl + příloha6. dopl. a  přeprac. vyd.100,00
42342005Trestní zákon – I. díl + příloha6. dopl. a  přeprac. vyd.100,00
42452005Trestní zákon – II. díl6. dopl. a  přeprac. vyd.100,00
42632005Výzkum cizích státních příslušníků v českých věznicích1. vyd.5,00
42642005Institut dohledu u podmíněného propuštění. Závěrečná zpráva z výzkumu1. vyd.5,00
42652005Preventivní aktivity v názorech obyvatel měst. (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP) prevence kriminality – závěrečná zpráva výzkumu)1. vyd.5,00
42662005Dlouhodobé tresty odnětí svobody1. vyd.5,00
42762005Zákon proti praní špinavých peněz v novelizovaném znění Podle stavu k 1.11.2004B. vyd.10,00
42772005Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a vyhláškou7. novel. a dopl. vyd.10,00
42892005Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním. Praktická příručka.2. aktual. a dopl. vyd.10,00
42932005Statistická ročenka České republiky 20041. vyd10,00
44082005Trestní předpisy. Přestupky. Podle stavu k1.2.2005b. vyd.10,00
44462005Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 20031. vyd.5,00
45152005Statistická ročenka Olomouckého kraje 2004 (pouze na CD)B. vyd.5,00
46182005Zákon o rodině. Komentář.3. vyd.10,00
46792005Statistický přehled soudních agend za rok 2004 Část I., ročník 2005B. vyd.5,00
46802005Statistický přehled soudních agend za rok 2004 Část II., ročník 2005B. vyd.5,00
46872005Statistický přehled soudních agend za rok 2003 Část II., ročník 2004B. vyd.5,00
46882005Statistický přehled soudních agend za rok 2003 Část I., ročník 2004B. vyd.5,00
46942005Kriminalita v roce 20031. vyd.5,00
47392005Národní pojištění rejstřík10,00
47962005Průvodce pro občany. Ústava pro Evropu.b. vyd.5,00
47972005Průvodce pro občany. Ústava pro Evropu.b. vyd.5,00
47982005Průvodce pro občany. Ústava pro Evropu.b. vyd.5,00
48012005Průvodce pro občany. Ústava pro Evropu.b. vyd.5,00
48762005Státní zastupitelství 200410,00
48792005Úřední věstník Evropské unie. Zvláštní vydání 20045,00
48972005Státní zastupitelství 2005100,00
49312005Trestní právo procesní3. vyd.10,00
49322005Civilní právo procesní3. aktualizované a doplněné vydání10,00
49442005Trestní předpisy. Přestupky. Podle stavu k 7.11.2005b. vyd.10,00
49632005Statistická ročenka České republiky 20021. vyd5,00
49722005Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 20041. vyd.5,00
49742005Akční plán realizace národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 20061. vyd.5,00
51232006Státní zastupitelství 2006100,00
51352006Úřední věstník Evropské unie.2006100,00
51522006Snižování kriminality: zhodnocení výzkumných poznatků o způsobech nakládání s kriminálním chováním1. vyd.5,00
51562006Vybrané problémy sankční politiky. Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a jeho alternativ. Institut zabezpečovací detence1. vyd.5,00
51572006Vybrané problémy sankční politiky. Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a jeho alternativ. Institut zabezpečovací detence1. vyd.5,00
51582006Vybrané výsledky výzkumu IKSP v letech 2002-20041. vyd.5,00
51622006Úřední věstník Evropské unie.2005100,00
51952006Správní řádb. vyd.10,00
51972006Nová pravidla silničního provozu 2006. Autoškoly 2006.b. vyd.10,00
52012006Probace a mediaceb. vyd.5,00
5217200611. kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici Bangkok 18.-25.dubna 20051. vyd.5,00
5218200611. kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici Bangkok 18.-25.dubna 20051. vyd.5,00
52202006Kriminalita v roce 20041. vyd.5,00
52282006Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 2003b. vyd.5,00
52342006Konkurs a vyrovnání 2006. Insolvence 2007.Oochrana hospodářské soutěže.Veřejná podporaB. vyd.10,00
52352006Konkurs a vyrovnání 2006. Insolvence 2007.Oochrana hospodářské soutěže.Veřejná podporaB. vyd.10,00
52362006Občanský zákoník komentář10. vyd.100,00
52372006Trestní předpisy. Přestupky. Podle stavu k 21.8.2006b. vyd.10,00
52492006Trestní předpisy. Přestupky. Podle stavu k 21.8.2006b. vyd.10,00
52752006Přestupkové právo13. aktual. vyd.10,00
52942006Občanský soudní řád I. díl.  (§ 1 až 200za)7. vyd100,00
52982006Občanský soudní řád II. díl. (§ 201 až 376)7. vyd100,00
52992006Občanský soudní řád II. díl. (§ 201 až 376)7. vyd100,00
53132006Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 20051. vyd.5,00
53172006Rozpočet a financováníb. vyd.10,00
53182006Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním (včetně konkursu), trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru)…10. aktual. a dopl. vyd.100,00
53932007Státní zastupitelství 200710,00
54072007Občanský zákoník a související předpisyB. vyd.10,00
54242007Přehled judikatury ve věcech konkursu a vyrovnání.B. vyd.10,00
54402007Občanský soudní řád podle stavu k 22.1.2007 b. vyd.10,00
54412007Občanský soudní řád podle stavu k 22.1.2007 b. vyd.10,00
54492007Úřední věstník Evropské unie 2007100,00
54722007Občané o kriminalitě a prevenci1. vyd.5,00
54732007Občané o kriminalitě a prevenci1. vyd.5,00
54812007Kriminalita v roce 20051. vyd.5,00
54962007Trestní právo procesní5. aktual. vyd., v Linde 1. vyd.10,00
54982007Kurs trestního práva. Trestní právo procesní3. přeprac. a dopl. vyd.100,00
55662007Trestní zákon – II. díl6. dopl. a  přeprac. vyd.100,00
55712007Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou3. aktualizované vydání podle stavu k 1.1.2007100,00
56052007Trestní předpisy. Přestupky. Podle stavu k 1.8.2007b. vyd.10,00
56172007Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2006b. vyd.5,00
5618200710. Internationales Forum für Staatsanwälte vom 3. bis 5. September 2007 in Dresden5,00
56202007Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě1. vyd.10,00
56232007Vyhodnocení účinku kamerových systémů1. vyd.5,00
56242007Vyhodnocení účinku kamerových systémů1. vyd.5,00
56252007Zákon o trestné činnosti a narušování veřejného pořádku. Stanovisko EHSV k prevenci kriminality mládeže (2006/C110/13)1. vyd.5,00
56262007Zákon o trestné činnosti a narušování veřejného pořádku. Stanovisko EHSV k prevenci kriminality mládeže (2006/C110/13)1. vyd.5,00
56272007Přehled osvědčených postupů při prevenci různých násilí v Evropské unii1. vyd.5,00
56282007Přehled osvědčených postupů při prevenci různých násilí v Evropské unii1. vyd.5,00
56292007Možnosti trestní justice v protidrogové politice I.1. vyd.5,00
56422007Trestní zákon – I. díl6. dopl. a  přeprac. vyd.100,00
56432007Trestní zákon – II. díl6. dopl. a  přeprac. vyd.100,00
56912008Česko-latinský slovník starověké a současné latiny1. vyd.10,00
56922008Česko-latinský slovník starověké a současné latiny1. vyd.10,00
57052008Občanský zákoník a související předpisyB. vyd.10,00
57132008Zákon o soudech a soudcích. Zákon o státním zastupitelství.2.,dopl. a přeprac. vyd.10,00
57422008Státní zastupitelství 2008100,00
57602008Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti1. vyd5,00
57612008Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti1. vyd5,00
57622008Kriminalita a trestní justice – vybrané studie1. vyd5,00
57632008Kriminalita a trestní justice – vybrané studie1. vyd5,00
57642008Zkušenosti obyvatel ČR s některými delikty1. vyd5,00
57652008Zkušenosti obyvatel ČR s některými delikty1. vyd5,00
57772008Směnka a šek v České republice5. přeprac. a dopl. vyd.10,00
57832008Úřední věstník Evropské unie 2008100,00
57972008Trestní předpisy. Přestupky. Podle stavu k 28.1.2008b. vyd.10,00
57992008Občanský zákoník I. komentář+příloha1. vyd.100,00
58042008Občanský zákoník II. komentář.2.dopl. vyd.100,00
58112008Soubor trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu 20081. vyd100,00
58182008Insolvenční zákon2 vyd.100,00
58212008Kriminalita v roce 20061. vyd.5,00
58682008Trestní předpisy. Přestupky. Podle stavu k 1.7.2008b. vyd.10,00
58782008Zákon o Ústavním soudu . Komentář2. vyd.100,00
58792008Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním (včetně konkursu), trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru)…11. aktual. a dopl. vyd.100,00
58922008Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných1.vyd.5,00
58932008Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných1.vyd.5,00
58962008Možnosti trestní justice v protidrogové politice II.1. vyd.5,00
59052008Občanský soudní řád k 19.8.2008 b. vyd.10,00
59062008Variantní scénáře vybraných druhů kriminality1. vyd.5,00
59072008Variantní scénáře vybraných druhů kriminality1. vyd.5,00
59522008Trestní řád díl I.6. vyd.100,00
59642008Trestní řád díl II.6. vyd.100,00
59722008Trestní řád díl I.6. vyd.100,00
59752008Trestní řád díl II.6. vyd.100,00
59802008Trestní řád díl I.6. vyd.100,00
59862008Trestní řád díl II.6. vyd.100,00
60272009Příručka pro bezpečnostní audit na místní úrovni1.vyd.5,00
60292009Predikce vývoje pachatele1.vyd.5,00
60452009Státní zastupitelství 2009100,00
60822009Soubor trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu 20091. vyd100,00
60852009Občanský soudní řád k 1.7.2009 b. vyd.10,00
60882009Úřední věstník Evropské unie 2009100,00
61142009Trestní zákoník 2010. Trestní řád 2010b. vyd.10,00
61302009Trestní zákoník 2010. Trestní řád 2010b. vyd.10,00
61772009Přehled judikatury ve věcech obchodních společností1. vyd.10,00
61792009Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů2. vyd. (aktualizované a rozšířené)10,00
61872009Kriminalita v roce 20071. vyd.5,00
61892009Prevence kriminality na úrovni obcí a krajů1. vyd5,00
61902009Výzkum prvovězněných žen1. vyd.5,00
61912009Výzkum prvovězněných žen1. vyd.5,00
61922009Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní výchovy a uložení ochranné výchovy1. vyd.5,00
61932009Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní výchovy a uložení ochranné výchovy1. vyd.5,00
61952009Zákoník práce 2010 v praxi. Právní stav k 1.1.20101. vyd10,00
61972009Špatné zacházení s osobami pokročilého věku1. vyd.5,00
61982009Špatné zacházení s osobami pokročilého věku1. vyd.5,00
62022009Občanský soudní řád-komentář-I.díl100,00
62032009Občanský soudní řád-komentář-I.díl100,00
62052009Občanský soudní řád-komentář-II.díl100,00
62062009Občanský soudní řád-komentář-II.díl100,00
62092009Občanský soudní řád, soudní řád správní, rozhodčí řízení,exekuční řád, soudní poplatkyB. vyd.10,00
62362009Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007b. vyd.5,00
62442010Trestní zákoník I1. vyd.100,00
62462010Trestní zákoník I1. vyd.100,00
62472010Trestní zákoník I1. vyd.100,00
62492010Trestní zákoník I1. vyd.100,00
62512010Trestní zákoník I1. vyd.100,00
62552010Trestní zákoník I1. vyd.100,00
62572010Trestní zákoník I1. vyd.100,00
62582010Trestní zákoník I1. vyd.100,00
62852010Trestní zákoník II1. vyd.100,00
62862010Trestní zákoník II1. vyd.100,00
62892010Trestní zákoník II1. vyd.100,00
62902010Trestní zákoník II1. vyd.100,00
62912010Trestní zákoník II1. vyd.100,00
62932010Trestní zákoník II1. vyd.100,00
62972010Trestní zákoník II1. vyd.100,00
63032010Trestní zákoník II1. vyd.100,00
63452010Státní zastupitelství 2010100,00
63972010Trestní předpisy k 1.1.2010b. vyd.10,00
63992010Trestní předpisy k 1.1.2010b. vyd.10,00
64522010Trestní zákoník: s judikaturou1. vyd.100,00
64572010Analýza trendů kriminality v roce 20081. vyd5,00
64582010Uplatnění mediace v systému trestní justice I1. vyd5,00
64682010Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou1. vad.10,00
64782010Insolvenční zákon (zákony s judikaturou)1. vyd.10,00
64832010Občanský soudní řád, Exekuční řád – texty zákonů10,00
64852010Občanský zákoník – texty zákonů10,00
64892010Komentář k Ústavě a Listině2 rozš.vyd.100,00
65122010Úřední věstník Evropské unie 2010100,00
65142010Ministerstvo spravedlnosti České republiky1. vyd5,00
65152010Ministerstvo spravedlnosti České republiky1. vyd5,00
65162010Ministerstvo spravedlnosti České republiky1. vyd5,00
65202010Katalog prací ve veřejných službách a správěb. vyd.10,00
65482010Obchodní zákoník13. vyd.100,00
65542010Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) komentář1.vyd. s komentářem100,00
65552010Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) komentář1.vyd. s komentářem100,00
65622010Občanský soudní řád I. díl. (§1 až 200)1. vyd100,00
65642010Občanský soudní řád II. díl. (§201 až 376)1. vyd100,00
65672010Směnka jako zajištění2. vyd.10,00
66572011Změny zákonů od 1.1.201110,00
66922011Státní zastupitelství 2011100,00
67252011Úřední věstník Evropské unie 2011100,00
67292011Občanský soudní řád, soudní řád správní, rozhodčí řízení,exekuční řád, soudní poplatkyB. vyd.10,00
67312011Občanský soudní řád, soudní řád správní, rozhodčí řízení,exekuční řád, soudní poplatkyB. vyd.10,00
67502011Přestupky a další správní deliktyb. vyd.10,00
67522011Přestupky a další správní deliktyb. vyd.10,00
67612011Přestupky a další správní deliktyb. vyd.10,00
67632011Přestupky a další správní deliktyb. vyd.10,00
67772011Trestní zákoník s komentářem1.vyd.10,00
67802011Zákon směnečný a šekový5. vyd.10,00
67812011Zákon směnečný a šekový5. vyd.10,00
67862011Náhrada škody v obchodních vztazích a možosti její smluvní limitace2. dopl.a přep.vyd.10,00
67872011Občanský soudní řád – I.1. vyd100,00
67882011Občanský soudní řád – I.1. vyd100,00
67892011Občanský soudní řád – II.1. vyd100,00
67902011Občanský soudní řád – II.1. vyd100,00
68512012Zákoník práce 2012b. vyd.10,00
68682012Trestní předpisy k 1.1.2012b. vyd.10,00
69102012Zákoník práce s komentářem k 1.1.20126. aktual.vyd.10,00
69182012Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010b. vyd.5,00
69272012Státní zastupitelství 2012100,00
69662012Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 2012100,00
69952012Důchodové předpisy s komentářem7. aktual. vyd.10,00
70872012Trestní předpisy k 1.9.2012b. vyd.10,00
71502013Trestní předpisy k 1.1.2013b. vyd.10,00
71632013Občanský soudní řád, rozhodčí řízení, exekuční řád,B. vyd.10,00
71672013Občanský soudní řád, rozhodčí řízení, exekuční řád,B. vyd.10,00
71932013Úřední věstník Evropské unie 2013100,00
71942013Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2011b. vyd.5,00
72002013Nový občanský zákoník 2014B. vyd.10,00
72292013Převodové tabulky a rejstříky pro nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromímb. vyd.10,00
72412013Převodové tabulky a rejstříky pro nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromímb. vyd.10,00
72952013Státní zastupitelství 2013100,00
73222013Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 2013100,00
74582013Trestní předpisy k 1.8.2013b. vyd.10,00
74602013Trestní předpisy k 1.8.2013b. vyd.10,00
74942013Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012b. vyd.5,00
74952013Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012b. vyd.5,00
74982013Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestníchb. vyd.10,00
75022013Zákon o obchodních korporacích1. vyd.10,00
75112013Insolvenční zákon a předpisy související – komentář2.vyd.100,00
75482014Zákoník práce s komentářem k 1.1.20148. aktual.vyd.10,00
75902014Trestní předpisy k 20.1.2014b. vyd.10,00
76032014Státní zastupitelství 2014100,00
76632014Zákoník práce 2014 podle stavu k 14.10.2013b. vyd.10,00
77652015Státní zastupitelství 2015100,00
77742015Zákoník práce s komentářem k 1.1.20159. aktual.vyd.10,00
77992015Trestní předpisy k 1.6.2015b. vyd.10,00
78072015Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestníchb. vyd.10,00
78092015Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestníchb. vyd.10,00
78202015Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestníchb. vyd.10,00
78912016Zákoník práce s komentářem k 1.1.201610. aktual.vyd.100,00
79132016Státní zastupitelství 2016100,00
79612016Občanský soudní řád1. vyd100,00
79662016Insolvenční zákon – komentář2. vyd.100,00
79862016Trestní předpisy k 8.8.2016b. vyd.10,00
79962016Trestní předpisy k 8.8.2016b. vyd.10,00
80292016Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, exekuční řád.B. vyd.10,00
80772017Státní zastupitelství 2017100,00
81092017Trestní předpisy k 18.3.2017b. vyd.10,00
81142017Trestní předpisy k 18.3.2017b. vyd.10,00
81382017Předpisy související s občanským zákoníkemB. vyd.10,00
82292018Státní zastupitelství 2018100,00
82362018Insolvenční zákon – komentář4.vyd.5,00
82422018Trestní předpisy k 1.3.2018b. vyd.10,00
82542018Trestní předpisy k 1.3.2018b. vyd.10,00
82572018Trestní předpisy k 1.3.2018b. vyd.10,00
82832018Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 2018100,00
82952018Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018b. vyd.10,00
82972018Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správěb. vyd.10,00
83062018Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku4. aktual.vyd.10,00
83202019Průvodce pracovněprávní předpisy 2019měsíčník100,00
83452019Trestní předpisy k 1.2.2019b. vyd.10,00
83622019Trestní předpisy k 1.2.2019b. vyd.10,00
83662019Trestní předpisy k 1.2.2019b. vyd.10,00
83692019Trestní předpisy k 1.2.2019b. vyd.10,00
83782019Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestníchb. vyd.10,00
83972019Státní zastupitelství 2019100,00
84132019Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 2019100,00
84302019Rodinné skupinové konference1. vyd5,00
84432020Průvodce pracovněprávní předpisy 2020měsíčník100,00
84612020Trestní předpisy k 16.12.2019b. vyd.10,00
84682020Trestní předpisy k 16.12.2019b. vyd.10,00
84772020Trestní předpisy k 16.12.2019b. vyd.10,00
84812020Trestní předpisy k 16.12.2019b. vyd.10,00
84942020Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. Státní zastupitelstvíb. vyd.10,00
84952020Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. Státní zastupitelstvíb. vyd.10,00
85102020Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. Státní zastupitelstvíb. vyd.10,00
85212020Státní zastupitelství 2020100,00
85552020Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 2020100,00
85562020Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 2020100,00
85762020Trestní předpisy k 1.10.2020b. vyd.10,00
85812020Trestní předpisy k 1.10.2020b. vyd.10,00
85872020Trestní předpisy k 1.10.2020b. vyd.10,00
85882020Trestní předpisy k 1.10.2020b. vyd.10,00
85912020Trestní předpisy k 1.10.2020b. vyd.10,00
86022020Trestní předpisy k 1.10.2020b. vyd.10,00
86052020Katalog prací ve veřejných službách a správě. Katalog správních činností4. aktual. a rozšíř. vyd.10,00
86502021Státní zastupitelství 2021100,00
86722021Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 2021100,00
86742021Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 2021100,00
87112022Státní zastupitelství 2022100,00
87132022Státní zastupitelství 2022100,00
87732022Trestní předpisy k 1.6.2022b. vyd.10,00

Bližší informace lze získat:
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 779 00 Olomouc
telefon:585 202 113 Planičková
email:planickova@vsz.olc.justice.cz

Platnost nabídky končí 23.10.2023.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.