Doplnění tiskových zpráv ze dne 4. – 6. 10. a 18. – 20. 10. 2022

12. 1. 2023

S ohledem na zájem medií o sdělení dalších údajů k trestním věcem, o nichž byla veřejnost informována tiskovými zprávami z 4. až 6. 10. a 18. až 20. 10. 2022, může Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v současné době doplnit, že v trestní věci vyšetřování organizované trestné činnosti páchané v souvislosti s přidělováním městských bytů v Brně (viz tiskové zprávy ze dne 4. – 6. 10. 2022) byl jeden z obviněných propuštěn z vazby na svobodu a jeden obviněný byl i nadále na základě rozhodnutí soudu ve vazbě ponechán.

Ve věci  trestního stíhání pro spáchání zločinů účast na organizované zločinecké skupině, podplacení a legalizace výnosu z trestné činnosti spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny (kauza „Pískovna“, viz tiskové zprávy ze dne 18. – 20. 10. 2022) bylo postupně všech 7 obviněných propuštěno z vazby na svobodu jednak z důvodu pominutí tzv. koluzního vazebního důvodu (tj. nebezpečí z ovlivňování dosud nevyslechnutých svědků či spoluobviněných či jiného maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání) a jednak z důvodu nahrazení vazby dohledem probačního úředníka či složenou peněžitou zárukou (tzv. kaucí). Tato trestní věc již tedy není vedena vazebně.

Další informace k uvedeným trestním věcem nelze v současné době poskytnout.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.