Doplnění tiskové zprávy ze dne 4. 10. 2022.

5. 10. 2022

V trestní věci, k níž byla dne 4. 10. 2022 zveřejněna tisková zpráva o prováděných úkonech trestního řízení, bylo dnešního dne zahájeno trestní stíhání 8 osob pro trestné činy specifikované ve zmíněné včerejší tiskové zprávě., tedy pro zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1, alinea první, alinea druhá, odst. 2 tr. zákoníku, zvlášť závažný zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1, alinea první, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku a dále pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zákoníku (a další trestné činy). Další informace budou poskytnuty, jakmile to průběh trestního řízení a procesní situace umožní.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.