Doplnění tiskové zprávy ze dne 13. 11. 2023

14. 11. 2023

Dne 14. 11. 2023 policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, zahájil trestní stíhání celkem 13 fyzických osob v souvislosti s podezřením z nezákonného ovlivňování veřejných zakázek v oblasti dopravních staveb na území Olomouckého kraje.

Stíhané skutky jsou posuzovány jako trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku, podplacení podle § 332 trestního zákoníku, podvodu podle § 209 trestního zákoníku a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku. Jedná se o trestné činy dílem dokonané a dílem ve stadiu pokusu. Většině obviněných je kladeno za vinu spáchání těchto trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny a rovněž i trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku.

Všichni obvinění byli dne 13. 11. 2023 zadrženi jako podezřelé osoby. Aktuálně jsou obvinění vyslýcháni. Podle výsledků úkonů trestního řízení, které byly provedeny včera a dnes, je posuzována otázka důvodnosti dalšího omezení osobní svobody obviněných.

JUDr. Bc. Radim Dragoun, Ph.D.
vrchní státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.