Kdo je kdo v trestním řízení?

Subjekty trestního řízení jsou zejména:

 • Orgány činné v trestním řízení 
  • soud,
  • státní zástupce a 
  • policejní orgán.
 • Obviněný  – osoba, proti níž se trestní řízení vede.
 • Obhájce – obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc.
 • Poškozený – ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Poškozený má nárok proti obviněnému na náhradu škody, která mu byla trestným činem způsobena.
 • Zúčastněná osoba – osoba, které byla věc zabrána nebo podle návrhu má být zabrána. Zúčastněná osoba má právo činit návrhy a podávat opravné prostředky.
 • Další osoby – jde o osoby s tzv. samostatnými obhajovacími právy, tyto osoby vykonávají obhajovací práva ve prospěch obviněného vlastním jménem, mají tzv. samostatné obhajovací právo. Mohou např. ve prospěch obžalovaného podat odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně. Jedná se o:
  • některé osoby obviněnému blízké – příbuzní obviněného v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh,
  • probační úředník,
  • orgán sociálně-právní ochrany dětí v řízení proti mladistvému.
 • Svědci, znalci, tlumočníci.

Zvláštní postavení mezi subjekty mají strany v trestním řízení, což jsou subjekty, které jsou podle zákona oprávněny:

 • před soudem uplatňovat nebo podporovat obžalobu (státní zástupce, poškozený, zúčastněná osoba),
 • proti obžalobě sebe nebo jiného obhajovat (obviněný).

Stejné postavení jako strana má i jiná osoba, na jejíž návrh nebo žádost se řízení vede nebo která podala opravný prostředek (např. osoba se samostatnými obhajovacími právy – manžel obviněné – pokud podal odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně).

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím