Tisková zpráva ze dne 11.8.2008

11. 8. 2008

S ohledem na dosavadní nepřesnou a často spekulativní medializaci ve věci obviněných manželů Rosnerových jsem se rozhodl uveřejnit následující tiskové prohlášení :

· policejní orgán Okresního ředitelství Policie ČR ve Vyškově zahájil dne 22.7.2008 trestní stíhání manželů B. a L. Rosnerových pro trestné činy týrání svěřené osoby podle § 215 odst. 1, odst. 2, písm. a), písm. b) trestního zákona formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 trestního zákona a týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a odst. 1, odst. 2, písm. a), písm. b) trestního zákona formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 trestního zákona, kdy za tyto trestné činy hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let,

· dne 23.7.2008 podala dozorová státní zástupkyně soudu návrh na vzetí do vazby obou obviněných, kdy stěžejním důvodem pro podání návrhu byly konkrétní skutečnosti (podložené důkazy) odůvodňující možné ovlivňování dosud nevyslechnutých svědků – zejména dětí v pěstounské péči obviněných, které jsou z většiny mentálně či fyzicky postižené, jsou značně citově na rodiče vázáni, a z tohoto důvodu jsou snadno ovlivnitelné,

· dne 23.7.2008 rozhodl soudce Okresního soudu ve Vyškově usnesením o vzetí do vazby obou obviněných z důvodů uvedených v § 67 písm. b) trestního řádu, tedy že z konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že budou působit na dosud nevyslechnuté svědky,

· dne 31.7.2008 rozhodl Krajský soud v Brně o zamítnutí stížností obviněných proti usnesení Okresního soudu ve Vyškově, jímž bylo rozhodnuto o jejich vzetí do vazby, a to pro jejich nedůvodnost,

· kategoricky nesouhlasíme s prezentací názorů, že tím, že děti byly předány do Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka v Brně by bylo zamezeno v kontaktu rodičů s dětmi, neboť tyto zde mají volný přístup jak k mobilním telefonům tak k médiím, prostřednictvím kterých by je rodiče (v případě, že by zůstaly na svobodě) mohli ovlivňovat; rovněž je skutečností, že některé z dospělých dětí zůstaly v místě trvalého bydliště, kde by byly s pěstouny v každodenním styku,

· kategoricky nesouhlasíme s názory, že vazbu obviněných by bylo možno nahradit opatřeními zamezujícími styk s dětmi, neboť vazbu z tzv. koluzních důvodů (§ 67 písm. b) trestního řádu) nelze nahradit instituty uvedenými v trestním řádu (§§ 73 a 73a trestního řádu), a tím méně jiným opatřením navrženým soukromou osobou,

· příslušníci Policie ČR i dozorový státní zástupce po celou dobu vyšetřování intenzivně pracují na co nejrychlejší realizaci výslechů svědků – zejména dětí v pěstounské péči obviněných, tak jak je zavazuje ust. § 71 odst. 1 trestního řádu, kdy dosud plánovaný předpoklad ukončení těchto výslechů je do 22.8.2008, (po provedení těchto výslechů budou důvody vazby u obou obviněných dozorovým státním zástupcem přezkoumány a bude rozhodnuto o jejich propuštění či dalším ponechání ve vazbě),

· po dobu provádění těchto výslechů trvá informační embargo, a to z důvodu ochrany práv poškozených dětí a z důvodu možného ovlivnění jejich výpovědí skutečnostmi prezentovanými v médiích.

Mgr. Radek Hůlka
okresní státní zástupceve Vyškově

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.