Elektronická podatelna

PŘÍJEM PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 8, 28. pluku 1533/29b, Praha 10          (Justiční areál Na Míčánkách)

Možnosti podání:

      1)  E-mailovou poštou na adresu podatelny: podatelna@osz.pha8.justice.cz

           Příjem  E-mailových zpráv nepřetržitě, reakce a potvrzení příjmu v pracovní době.

      2) Osobně na přenosném médiu (disketa, CD-R, CD-RW)

                                 úřední hodiny:  Po: 7:30 – 16:30

                       Út: 7:30 – 16:00

                       St: 7:30 – 17:00

                       Čt: 7:30 – 16:00

                       Pá: 7:30 – 14:30

Telefon na podatelnu: 251 441 111       (telefonní ústředna)

Podání v elektronické podobě předávejte jako přílohu e-mailu ve formátech:

  • prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
  • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF
  • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
  • Microsoft Word 6.0/95/98/XP/2003 s příponou .DOC
  • Microsoft Word 2007 s příponou .DOCX
  • Microsoft Excel 5.0/95/98/XP/2003 s příponou .XLS
  • Microsoft Excel 2007 s příponou .XLSX

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.) nebudou přijaty.

Maximální přípustná velikost přijímané e-mailové zprávy včetně přílohy: 6 MB

V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.

E-mailová zpráva může být šifrována použitím kvalifikovaných certifikátů s veřejným klíčem pracovníků podatelny:

Elektronická podatelna zajišťuje příjem podání v elektronické podobě a provádí následující kontroly:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou

Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou podepsanou elektronickým podpisem použitím kvalifikovaného certifikátu pracovníka podatelny na adresu elektronické pošty odesílatele.

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci a nejsou podáním ve smyslu správního řádu. (jsou brány jako anonymní podání)

Postup v případě zjištění škodlivého software nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Pokud bude u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému tzv. “škodlivý kódů, zpráva nebude elektronické podatelně dostupná.

Na zaslané anonymní zprávy bez uvedeného předmětu a obchodní sdělení nebo spam nebude odpovídáno ( § 7 z.č. 480/2004 Sb., aj.).

Legislativní úprava Elektronického podpisu:

Nařízení vlády 495/2004 Sb. o elektronickém podpisu

zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

VZOR ODPOVĚDI ELEKTRONICKÉ PODATELNY:

Potvrzujeme příjem Vašeho podání (charakteristika podání) doručeného
elektronické podatelně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8
dne (datum) v (čas) hodin.

Aneta Hurychová   (jméno pracovnice elektronické podatelny)

podatelna@osz.pha8.justice.cz

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.