Tisková zpráva

3. 11. 2023

 
1 SPR 260/2023 – 1

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město sděluje, že dozorový státní zástupce využil svých oprávnění daných trestním řádem a zrušil usnesení o zahájení trestního stíhání tureckého občana stíhaného policejním orgánem pro přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, spočívající v tom, že umístil v místě svého podnikání cedule komentující historické momenty židovského národa a nápisy kritizující světové mocnosti. V jednání obviněného, byť jde v dobovém kontextu o specifickou “výzdobu” provozovny, nelze shledat ani stíhaný trestný čin, ani jiný trestný čin podle trestního zákoníku. 

Upřesňujeme, že jmenovaný byl trestně stíhán výhradně pro výše uvedené umístění svých názorů v provozovně, jakýchkoliv jiných vyjádření jeho názorů se usnesení o zahájení trestního stíhání netýkalo.

Plzeň dne 3. listopadu 2023

Okresní státní zástupce

v zastoupení
Mgr. Ivana Hostašová
náměstkyně okresního státního zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.