Tisková zpráva ze dne 22. 11. 2023

22. 11. 2023

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Pardubicích vykonává dozor ve věci, ve které policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Expozitura Hradec Králové vydal dne 20. 11. 2023 usnesení o zahájení trestního stíhání 19 fyzických osob a 2 právnických osob pro zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b), resp. odst. 4 trestního zákoníku, pro přečin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 trestního zákoníku, pro zločin podplacení podle § 332 odst. 1 alinea první, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. f) trestního zákoníku, pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), resp. písm. c) trestního zákoníku, a pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 trestního zákoníku (právní kvalifikace není u všech obviněných stejná), a to v souvislosti s veřejnými zakázkami zadavatelů Statutární město Pardubice, Služby města Pardubic a.s. a Rozvojový fond Pardubice a.s.

V této trestní věci policejní orgán zadržel 19 osob.

JUDr. Adéla Rosůlek, Ph.D.
státní zástupkyně
Okresního státního zastupitelství v Pardubicích

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.