Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením

Název organizace: Okresní státní zastupitelství v Bruntále
Adresa budovy: Partyzánská 11, 792 01 Bruntál
Tel.: Tel.: +420 554 786 396
e-mail:  podatelna@osz.bru.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-bruntal/

Okresní státní zastupitelství v Bruntále se nachází v budově Okresního soudu v Bruntále a to v budově A i B ve 4.  NP a 5. NP.

Uživatelský popis

1. Přístup do budovy

a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Okresní státní zastupitelství v Bruntále nedisponuje vyhrazeným parkovacím stáním pro osoby se zdravotním postižením. Naproti budovy okresního soudu se nachází veřejné placené parkoviště. Další parkování vozidel je umožněno na přilehlých ulicích Partyzánská, Požárníků, Nerudova, Sladovnická.

b) Přístup ke vstupu do budovy

Budova A – B okresního soudu sídlí na ul. Partyzánská.  Naproti budovy se nachází veřejné placené parkoviště. Prostor před budovou je tvořen chodníkem z dlažebních kostek, třemi schody o výšce 15 cm, hloubce 32 cm, délce 5,40 m, podestou z dlažby a širokým nájezdem z dlažebních kostek pro handicapované osoby.

c) Vstup do budovy

Budova A – B je přístupná 2 hlavními vstupy z ul. Partyzánská, a to vstupem pro veřejnost a zvlášť vstupem pro zaměstnance. Oba vstupy tvoří jednokřídlé, hliníkové, prosklené dveře o šířce 90 cm, které se otevírají mechanicky směrem ven. Z prostorného zádveří vedou do interiéru další totožné dveře.

Součástí vstupů je podesta, 3 schody o výšce 15 cm, hloubce 32 cm, délce 5,40 m a široký nájezd pro handicapované osoby.

2. Pohyb po budově – vertikální

a) Schody

Schody v  budově A  jsou z mramorového kamene o výšce 16 cm, hloubce 28 cm, délce 129 cm. Mají kontrastní značení – první a poslední schod je označen žlutou barvou.

Schody v budově B jsou z protiskluzné dlažby o výšce 16 cm, hloubce 28 cm, délce 109 cm.  Mají kontrastní značení – první a poslední schod je označen žlutou barvou.

V budově A i B není rampa ani plošina.

b) Schodiště

Schodiště v budově A i  B (s podestou) je opatřeno zábradlím a madlem. První a poslední schod je označen žlutou barvou.

c) Plošina

Okresní soud v Bruntále nedisponuje plošinou.

d) Výtah

V budově A se nachází osobní výtah s 6 nástupišti. Před výtahem se nachází schodiště s podestou. K výtahu nevede bezbariérový přístup. Kabina je o rozměrech 1200 x 950 x 2100 mm s automatickými  teleskopickými dveřmi 700 x 2000 mm. Klec je vybavena madlem a v horní polovině zadní stěny se nachází zrcadlo. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 109 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece  je 119 cm, tlačítka jsou označena Braillovým písmem. Výtah disponuje zvukovou signalizací v kabině při průjezdu stanicemi. Výtah není evakuační.

V budově B se nachází osobní výtah s 6 nástupišti. Kabina je o rozměrech 1100 x 1400 x 2100 mm s automatickými teleskopickými dvoukřídlými dveřmi 800 x 2000 mm. Klec je vybavena madlem a sklopným sedátkem. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 108 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece  je 118 cm, disponují reliéfním značením. Výtah disponuje zvukovou signalizací v kabině při průjezdu stanicemi. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Výtah je určen i pro handicapované osoby. Výtah není evakuační.

3. Pohyb po budově – horizontální

a) Dveře

Budova A a B ve 4. patře je navzájem průchozí tzv. „krčkem“, který je oddělen hliníkovými, prosklenými dvoukřídlovými dveřmi v prosklené stěně. Dveře jsou opatřeny madly.

b) Zúžený průchod

V budově se nevyskytují zúžené průchody (průjezdy) menší než 80 cm.

c) Kontrastní značení ploch

První a poslední schody každého schodiště jsou kontrastně označeny žlutou barvou.

d) Navigační a orientační systém

V přízemí Okresní soudu v Bruntále naproti hlavního vstupu do budovy A okresního soudu se nachází orientační a informační tabule. V každém patře v budově A je orientační a informační cedule pro jednotlivá podlaží. Kanceláře okresního státního zastupitelství jsou označeny cedulkami s číslem kanceláře, jménem zaměstnance a jeho funkce. WC jsou označeny piktogramem.

e) Turnikety

Budova okresního soudu nedisponuje turnikety. Vstup návštěv je kontrolován justiční stráží.

f) Klientská zóna

V 5. NP se nachází podatelna, místnost k nahlížení do spisů a výslechová místnost. Do těchto místností vedou plné dřevěné jednokřídlé dveře s průjezdovou šířkou 80 cm a otevíráním dovnitř místnosti – se zvýšenými prahy.

4. Bezbariérové WC

Okresní státní zastupitelství nedisponuje bezbariérovým WC, bezbariérové WC se nachází v přízemí budovy A okresního soudu.

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

V přízemí budovy A  okresního soudu je umístěno WC pro handicapované osoby. WC je volně přístupné a označené piktogramem.

b) Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

WC pro handicapované osoby je přístupné z chodby v budově A okresního soudu (u vstupní haly).

c) Dveře kabiny

Jednokřídlé dveře do WC o rozměru 80 cm jsou označené, otevírají se mechanicky směrem ven. Z vnitřní části kabiny jsou dveře opatřeny madlem.

d) Kabina

Kabina je o šířce 165 cm, hloubce 150 cm.

e) Vybavení kabiny

Přístup k toaletní míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy činí 80 cm. Toaletní mísa je vybavena 2 pevnými madly, umyvadlo 1 madlem. Nad umyvadlem se nachází zrcadlo.

V dosahu ze záchodové mísy (vlevo, 118 cm od země) je umístěno nouzové tlačítko k přivolání justiční stráže.

f) Další vybavení

Osvětlení, možnost uzamknutí dveří klíčem zevnitř místnosti.

5. Ostatní důležitá upozornění pro OZP

Ve 4. NP a v 5. NP okresního zastupitelství nejsou popisky v Brailově písmu.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.