Elektronická podatelna

PODATELNA PRO PŘÍJEM SPISŮ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Možnosti podání:

      1)  E-mailovou poštou na adresu podatelny: podatelna@msz.pha.justice.cz

           Příjem  E-mailových zpráv nepřetržitě, reakce a potvrzení příjmu v pracovní době.

       2)    Osobně na přenosném mediu (disketa, CD-R, CD-RW)

úřední hodiny: 

Po: 7:30 – 16:30

Út: 7:30 – 16:00

St: 7:30 – 17:00

Čt: 7:30 – 16:00

Pá: 7:30 – 14:30

Telefon na podatelnu: +420 257 111 722

Podání v elektronické podobě předávejte jako přílohu e-mailu ve formátech:

  • prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
  • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF
  • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
  • Microsoft Word 6.0/95/98/XP/2003 s příponou .DOC
  • Microsoft Word 2007 s příponou .DOCX
  • Microsoft Excel 5.0/95/98/XP/2003 s příponou .XLS
  • Microsoft Excel 2007 s příponou .XLSX

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.) nebudou přijaty.

Maximální přípustná velikost přijímané e-mailové zprávy včetně přílohy: 6 MB

V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.

E-mailová zpráva může být šifrována použitím kvalifikovaných certifikátů s veřejným klíčem pracovníků podatelny:

Elektronická podatelna zajišťuje příjem podání v elektronické podobě a provádí následující kontroly:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou

Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou podepsanou elektronickým podpisem použitím kvalifikovaného certifikátu pracovníka podatelny na adresu elektronické pošty odesílatele.

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci a nejsou podáním ve smyslu správního řádu. (jsou brány jako anonymní podání)

Postup v případě zjištění škodlivého software nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Pokud bude u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému tzv. “škodlivý kódů, zpráva nebude elektronické podatelně dostupná.

Na zaslané anonymní zprávy bez uvedeného předmětu a obchodní sdělení nebo spam nebude odpovídáno ( § 7 z.č. 480/2004 Sb., aj.).

Legislativní úprava Elektronického podpisu:

Nařízení vlády 495/2004 Sb. o elektronickém podpisu

zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

VZOR ODPOVĚDI ELEKTRONICKÉ PODATELNY:

Potvrzujeme příjem Vašeho podání (charakteristika podání) doručeného
elektronické podatelně Městského státního zastupitelství v Praze
dne (datum) v (čas) hodin.

p. Hřebíčková Milena   (jméno pracovnice elektronické podatelny)

p. Havránková Eliška   (jméno pracovnice elektronické podatelny)

podatelna@msz.pha.justice.cz

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím