Tisková zpráva ze dne 27.9.2021

27. 9. 2021

Dne 21. 7. 2021 nabyl právní moci rozsudek Městského soudu v Brně, kterým byl obžalovaný P.P. odsouzen pro trestný čin lichvy dle § 218 odstavec 1, odstavec 2 písmeno a) trestního zákoníku. Nalézacím soudem byl pachateli uložen trest zákazu činnosti na dobu pěti let spočívající v zákazu provozovat živnost vázanou – poskytování spotřebitelského úvěru, půjčky nebo jiného finančního produktu, peněžitý trest ve výši 300.000, – Kč a tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu 5 let. K úspěšnému odvolání státního zástupce byl Krajským soudem v Brně peněžitý trest zvýšen na 720.000, – Kč.

Policejní orgán odvedl příkladnou práci, shromáždil důkazní materiál čítající přes tři tisíce stran, kdy na podkladě těchto důkazů bylo v hlavním líčení prokázáno, že obžalovaný s vědomím aktuálně nepříznivé finanční situace sedmi poškozených, využil jejich finanční tísně, nezkušenosti a důvěřivosti, přičemž vystupoval jako osoba, která se jim snaží pomoci v tíživé životní situaci poskytnutím půjčky /úvěru, a poskytl jim finance s nepřiměřeným úrokem i  ve výši mezi 60 – 90 %, v některých případech pak byl dluh jištěn zástavním právem k nemovitosti, kdy hodnota nemovitosti často činila i více než dvacetinásobek poskytnuté částky.

Pachatel svým činem získal majetkový prospěch pro sebe a jiného ve výši 2.951.492, – Kč. V průběhu přípravného řízení byla státním zástupcem zajištěna nemovitost obviněného, což dává poškozeným naději, že jejich nárok na náhradu škody bude uspokojen z jejího prodeje. Mimoto se poškození mohou domáhat uspokojení svého nároku z peněžitého trestu ve smyslu zákona č. 59/2017 Sb.

Ne vždy je trestní řízení skončeno takto úspěšně, při sjednání půjčky by všichni budoucí dlužnici měli mít na paměti jednoduché pravidlo: „ve finančních záležitostech si nikdy nerozhoduji na místě.“ Pokud je potenciální oběť v tísni, pak toto pravidlo platí dvojnásob a smlouvu o finanční půjčce či úvěru je na místě nechat přezkoumat nestrannou, práva znalou osobu, případně bezplatnou právní poradnou.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.