Tisková zpráva ze dne 7. 1. 2020

7. 1. 2020

S ohledem na množství dotazů sdělovacích prostředků ve věci prověrky dodržování právních předpisů v místech výkonu trestu odnětí svobody ve Vazební věznici Teplice, považuje KSZ v Ústí nad Labem s ohledem na veřejný zájem na dodržování zákonnosti, resp. rovnosti všech před zákonem, sdělit následující.

Dne 11. 11. 2019 proběhla ve Vazební věznici Teplice dozorová prověrka, která byla zaměřena na dodržování právních předpisů a rovnosti práv odsouzených osob. Při této prověrce byla dozorovým státním zástupcem KSZ v Ústí nad Labem zjištěna pochybení Vazební věznice Teplice spočívající v porušení ust. § 15 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, a porušení ust. § 18 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. Státním zástupcem zjištěné závady byly ihned osobně projednány s ředitelem Vazební věznice Teplice. Ředitel vazební věznice všechna konstatovaná pochybení uznal a zavázal se k bezodkladnému zjednání nápravy. Konstatované závady byly odstraněny dne 11. 11. 2019 v odpoledních hodinách, což bylo následně ředitelem Vazební věznice Teplice dne 12. 11. 2019 písemně potvrzeno.

Následně při administrativním zpracování závěrů prověrky bylo ve vztahu k jedné odsouzené osobě zjištěno i porušení ust. § 6 odst. 4 vyhlášky č. 345/1999 Sb., neboť ve Vazební věznici Teplice byl (a dosud je) je umístěn konkrétní odsouzený, který má v současnosti trest odnětí svobody vykonávat se zařazením do typu vysokého stupně zabezpečení věznice s ostrahou, ačkoli však Vazební věznice Teplice takový oddíl nemá vůbec zřízen.

Povinností státního zastupitelství v oblasti výkonu vězeňství je, aby ve veřejném zájmu dohlíželo na dodržování všech právních předpisů, ochranu odsouzených i společnosti a garantovalo i rovný přístup státu vůči všem odsouzeným osobám. Je tedy nutno odmítnout jakoukoli bagatelizaci porušování rovnosti v právech odsouzených.  

Státní zástupce KSZ v Ústí nad Labem učinil veškerá opatření v rámci své působnosti směřující k nápravě zjištěného stavu a k zjištění případného zavinění odpovědných osob.

Mgr. Radim Kadlček
krajský státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.