Tisková zpráva ze dne 22. 9. 2021 – Vrbětice

22. 9. 2021

Krajské státní zastupitelství v Brně touto tiskovou zprávou informuje veřejnost o stavu trestního řízení týkajícího se šetření dvou výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014.

Nadále je pracováno s prověřovací verzí dostatečně odůvodněného podezření, že výbuchy byly iniciovány nástražným zařízením, které do skladů umístily osoby pracující ve prospěch Ruské vojenské zpravodajské služby (GRU).

Dosud je prováděno rozsáhlé šetření, jehož cílem je zmapování pohybu a kontaktů podezřelých osob zejména v blízké časové souvislosti se šetřenými skutky. Současně jsou opatřovány důkazy s cílem objasnění motivů způsobení obou výbuchů.

Úkony trestního řízení jsou prováděny nejen na území České republiky, ale o součinnost bylo požádáno i několik evropských zemí. Pochopitelně byla žádost o právní pomoc odeslána i do Ruské federace. Nyní postupně získáváme a analyzujeme výsledky právních pomocí, které nám již byly doručeny. Na výsledky dalších právních pomocí ještě čekáme.

Ve věci dále nebyly vyhotoveny všechny vyžádané expertízy stop zajištěných na místě činu. Je třeba zdůraznit, že tyto stopy nebylo možné zajistit a předložit ke zkoumání dříve, než na místě samém ukončila svoji činnost pyrotechnická služba Policie České republiky.

V tento okamžik Krajské státní zastupitelství v Brně není schopno odhadnout, po jak dlouhou dobu bude prověřování této trestní věci ještě pokračovat, a ani to, jakým způsobem bude ukončeno.

Na závěr této tiskové zprávy sdělujeme, že rozsah takto poskytnutých informací o stavu prověřování v daný moment nelze překročit. Zároveň ujišťujeme veřejnost, že bude-li možno poskytnout nové informace, učiníme tak bezodkladně v souladu s § 8a trestního řádu.

Ve Zlíně dne 22. 9. 2021

JUDr. Martin Malůš
dozorový státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.