Tisková zpráva ze dne 20. 8. 2021

20. 8. 2021

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně podal ke Krajskému soudu v Brně obžalobu na deset fyzických osob a pět právnických osob pro rozsáhlou trestnou činnost spojenou s veřejnými zakázkami a zakázkami ve stavebnictví a energetice, pro navazující legalizaci výnosů z trestné činnosti a jednání narušující hospodářskou soutěž ve formě podplácení. Trestní stíhání dalších dvou obviněných právnických osob muselo být rozhodnutím státního zástupce zastaveno. Jednání dalších tří obviněných právnických osob spočívající v uzavření tajné kartelové dohody označované jako bid rigging související se zakázkami v oblasti stavebnictví a energetiky bylo rozhodnutím státního zástupce postoupeno Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vyřízení ve správním řízení.

Zmiňovaná trestní věc byla pro svou skutkovou i právní složitost šetřena policejním orgánem Policie České republiky, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, a zprvu byla dozorována Okresním státním zastupitelstvím Brno-venkov, následně však, po důkladném vyhodnocení skutkového stavu a právní kvalifikace došlo z důvodu věcné příslušnosti k jejímu postoupení na vyšší stupeň státního zastupitelství, a Krajské státní zastupitelství v Brně tak převzalo další výkon dozoru nad průběhem přípravného řízení, které je nyní u konce, a věc byla přesunuta do fáze řízení před soudem.“

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.