Tisková zpráva ze dne 15. 04. 2024

15. 4. 2024

TISKOVÁ ZPRÁVA KSZ BRNO

Státní zástupkyně zlínské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně podala u Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně dne 5. dubna 2024 obžalobu ve věci rozsáhlé daňové trestné činnosti, týkající se neoprávněného snižování daňových povinností různých daňových subjektů prostřednictvím účelových fakturací vystavovaných za reálně provedené reklamní služby při závodech rally. Zejména díky operativní činnosti Policie ČR, Krajského ředitelství Zlínského kraje, SKPV, Odboru hospodářské kriminality, a důkladnému vyhodnocení shromážděných informací ve všech souvislostech se podařilo objasnit a prokázat daňové úniky ve výši téměř 30 mil. Kč. Ve věci bylo v prosinci2021 zahájeno trestní stíhání celkem 22 obviněných fyzických osob a 16 obviněných právnických osob, přičemž důkazní situace (postavená právě na policejním orgánem provedeném pečlivém vyhodnocení všech souvislostí) byla natolik dobrá, že vedla k doznání téměř všech obviněných, k úhradám dlužných daňových povinností a k většinovému ukončení přípravného řízení konsenzuálním způsobem.

Konkrétně bylo ve věci:

  • v případě celkem 7 obviněných (5 fyzických a 2 právnických osob) rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního stíhání, přičemž současně byla těmto obviněným dle § 307 odst. 2 písm. b) trestního řádu stanovena povinnost složit na účet státního zastupitelství na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního předpisu celkovou částku 499.000 Kč (která skutečně byla složena),
  • uzavřeno celkem 15 dohod o vině a trestu s 12 obviněnými právnickými osobami a 15 obviněnými fyzickými osobami, u nichž byly v těchto dohodách sjednány mj. peněžité tresty v celkové výši 9.157.500 Kč (které byly obviněnými dobrovolně zaplaceny),

a to vše za současné náhrady způsobené škody v celkové výši 15.467.059 Kč (platba dlužné daňové povinnosti byla stanovena jako nezbytná podmínka jak pro jednání o možném podmíněném zastavení trestního stíhání, tak i pro případné uzavření dohody o vině a trestu).

Obžaloba tak byla podána pouze proti 4 obviněným (dvěma fyzickým a dvěma právnickým osobám). V jednom případě se jedná o obviněného, kterému je kladeno za vinu organizování vystavování fiktivních fakturací a následné řízení bankovních transakcí a přerozdělování s trestnou činností souvisejících peněžních prostředků (obviněný je stíhán pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), 3 písm. a) trestního zákoníku, ve formě spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku, s celkovou způsobenou škodou na DPH u různých daňových subjektů ve výši 29.493.037,21 Kč, a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 alinea první, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. c) trestního zákoníku, ve formě spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku). Dalšímu obviněnému a jeho společnosti je pak kladeno za vinu, že neoprávněnými odpočty DPH na vstupu způsobil České republice škodu ve výši 14.095.032 Kč (stíhán je v tomto případě pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku, ve formě spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku nejen jednatel a společnost, jejímž jménem jednatel jednal, ale rovněž nástupnická společnost). Obviněným fyzickým osobám hrozí za vytýkané jednání trest odnětí svobody ve výměře 5 až 10 let, obviněným právnickým osobám především uložení peněžitého trestu.

JUDr. Hynek Olma
státní zástupce,
tiskový mluvčí KSZ v Brně

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.