Tisková zpráva ze dne 11. 2. 2019

11. 2. 2019

7 ZN 3/2019 Brno, 11. února 2019

Tisková zpráva

Stížnost prezidenta České republiky Miloše Zemana, prodaná prostřednictvím jeho zmocněnce proti usnesení policejního orgánu o odložení věci, byla dozorujícím státním zástupcem zamítnuta. Státní zástupce se ztotožnil s právními závěry policejního orgánu, že ve věci není dáno podezření z trestného činu a věc není na místě vyřídit jinak, jakož i s odůvodněním jeho rozhodnutí. Závěr o tom, že v případě výroku Svatopluka Bartíka na adresu Miloše Zemana není dáno podezření z trestného činu, dle státního zástupce vychází v případě trestného činu pomluvy z absence jeho úmyslného zavinění, zejména ve vztahu k zákonem předvídanému škodlivému následku, jakož i jeho nedostatečné způsobilosti k tomuto následku. Pokud jde o trestný čin poškození cizích práv, nebylo shledáno naplnění ani jeho stránky objektivní, tj. vznik vážné újmy na právech poškozeného. Usnesení policejního orgánu o odložení věci je tedy pravomocné.

Mgr. Jan Petrásek

tiskový mluvčí v zastoupení

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.