Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu

11. 10. 2020

Na základě usnesení vlády České republiky č. 994 ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020 o vyhlášení nouzového stavu (č. 391/2020 Sb.) a další přijatá opatření a doporučení ze strany orgánů veřejné moci lze při dodržení níže uvedených podmínek doručit osobní podání na podatelnu Vrchního státního zastupitelství v Praze nebo učinit podání ústně do protokolu, a to s účinností ode dne 12. října 2020 do 25. října 2020.

Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu:

  • podání se přijímají v úředních hodinách, a to v pondělí od 9:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. a ve středu od 9:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hodin,
  • podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou,
  • podatel vstupuje do prostor Vrchního státního zastupitelství v Praze pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének; pokud ochranný prostředek dýchacích cest nesplňuje hygienické standardy, je podatel povinen užít jiný ochranný prostředek dýchacích cest, pokud jím však nebude disponovat, nemůže být ze zdravotně bezpečnostních důvodů vpuštěn do prostor Vrchního státním zastupitelstvím v Praze,
  • podatel se rovněž podrobí ze strany zaměstnanců Vrchního státního zastupitelství v Praze bezkontaktnímu měření tělesné teploty, v případě naměření teploty 37 °C a vyšší, nebude mu umožněn vstup dále do prostor Vrchního státního zastupitelství v Praze,
  • podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce.

Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením v plném rozsahu, nebude mu umožněn vstup dále do prostor Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Podání činěné ústně do protokolu je možné pouze za předpokladu, že jím má být podatelem poskytnuta informace o aktuálně hrozícím nebezpečí ohrožení života nebo zdraví osob nebo ve věcech, v nichž je k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním příslušný státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze (§ 12 odst. 1, § 15 odst. 1 – 4 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud se podatel za splnění výše uvedených podmínek osobně dostaví na Vrchní státní zastupitelství v Praze, z telefonního přístroje umístěného ve vrátnici vytočí číslo 631 (630) nebo 732 a nadále postupuje podle daných pokynů.

V této souvislosti se rovněž poukazuje na znění § 59 odst. 2 trestního řádu, podle kterého v přípravném řízení sepisují podání ústně do protokolu policejní orgány a okresní státní zastupitelství; v řízení před soudem je sepisují okresní soudy. Jsou-li pro to důležité důvody, mohou je výjimečně sepsat i státní zastupitelství a soudy vyššího stupně.

Na Vrchní státní zastupitelství v Praze je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

Na Vrchní státní zastupitelství v Praze se můžete obrátit:

  • telefonicky: +420 261 196 111
  • e-mailem na adresu: podatelna@vsz.pha.justice.cz
  • faxem: +420 261 196 640
  • datovou schránkou: uzcaety
  • poštou na adresu: Vrchní státní zastupitelství, nám. Hrdinů 1300, 140 65 Praha 4

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se omlouváme.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
vrchní státní zástupkyně v Praze

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím