Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu

11. 4. 2021

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 lze doručit za dodržení níže uvedených podmínek osobní podání na podatelnu Vrchního státního zastupitelství v Praze nebo učinit podání ústně do protokolu, a to s účinností ode dne 12. dubna 2021.

Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně
do protokolu:

– podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou,

– podatel vstupuje do budovy Vrchního soudu v Praze a následně prostor Vrchního státního zastupitelství v Praze pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušné normy (např. FFP2, KN 95), ČSN EN 14683+AC, bránící šíření kapének. Pokud uvedený ochranný prostředek dýchacích cest nesplňuje hygienické standardy, nebude podatel vpuštěn dále do prostor Vrchního státního zastupitelství v Praze,

– do budovy nebude umožněn přístup osobě vykazující znaky respiračního onemocnění,

– podatel se podrobí ze strany zaměstnance Vrchního státního zastupitelství v Praze bezkontaktnímu měření tělesné teploty, v případě naměření teploty 37 °C a vyšší mu nebude umožněn vstup dále do prostor Vrchního státního zastupitelství v Praze,

– podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce.

Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do prostor Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Podání činěné ústně do protokolu je možné pouze za předpokladu, že jím má být podatelem poskytnuta informace o aktuálně hrozícím nebezpečí ohrožení života nebo zdraví osob nebo ve věcech, v nichž je k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním příslušný státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze (§ 12 odst. 1, § 15 odst. 1 – 4 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud se podatel za splnění výše uvedených podmínek osobně dostaví na Vrchní státní zastupitelství v Praze, z telefonního přístroje umístěného ve vrátnici vytočí číslo 631 (630) nebo 732 a nadále postupuje podle daných pokynů.

V této souvislosti se rovněž poukazuje na znění § 59 odst. 2 trestního řádu, podle kterého v přípravném řízení sepisují podání ústně do protokolu policejní orgány a okresní státní zastupitelství; v řízení před soudem je sepisují okresní soudy. Jsou-li pro to důležité důvody, mohou je výjimečně sepsat i státní zastupitelství a soudy vyššího stupně.

Pro účely osobního podání se stanovují úřední hodiny Vrchního státního zastupitelství v Praze následovně:

Pondělí         od 09:00 hodin do 11:00 hodin

                        od 13:00 hodin do 15:00 hodin

Středa           od 09:00 hodin do 11:00 hodin

                        od 13:00 hodin do 15:00 hodin

Na Vrchní státní zastupitelství v Praze je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

Na Vrchní státní zastupitelství v Praze se můžete obrátit:

  • telefonicky: +420 261 196 111
  • e-mailem na adresu: podatelna@vsz.pha.justice.cz
  • faxem: +420 261 196 640 
  • datovou schránkou: uzcaety  
  • poštou na adresu: Vrchní státní zastupitelství v Praze, nám. Hrdinů 1300/11, 140 65 Praha 4,

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se omlouváme.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

vrchní státní zástupkyně v Praze

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím