Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu

2. 5. 2021

12 SPR 11/2021 – 81

V souvislosti s ukončením nouzového stavu vyhlášeného v usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 196 o vyhlášení nouzového stavu (č. 96/2021 Sb.), a na něj navazujících krizových opatření stanovených v usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 199 o přijetí krizového opatření (omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů č. 99/2021 Sb., a v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021, jejichž účinnost byla usnesením Vlády České republiky č. 315 ze dne 26. března 2021 prodloužena, a to do 11. dubna 2021 do 23:59 hodin, se mění úřední hodiny, ve kterých lze doručit za dodržení níže uvedených podmínek  stanovených v souladu    s ust. § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, osobní podání na podatelnu Vrchního státního zastupitelství v Praze nebo učinit podání ústně do protokolu, a to s účinností od pondělí 3. května 2021.

Podmínky  přijímání  osobního  podání  na   podatelnu   nebo   podání   ústně do protokolu:

  • podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou,
  • podatel vstupuje do budovy Vrchního soudu v Praze a následně prostor Vrchního státního zastupitelství v Praze v souladu čl. I. odst. 1 písm. a) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky  č.  j.:  MZDR  15757/2020-49/MIN/KAN  ze dne 27. dubna 2021, pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nosu, úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušné normy (např. FFP2, KN 95), ČSN EN 14683+AC, bránící šíření kapének. Pokud uvedený ochranný prostředek dýchacích cest  nesplňuje  hygienické  standardy,  nebude  podatel  vpuštěn  dále  do prostor Vrchního státního zastupitelství v Praze,
  • do budovy nebude umožněn přístup osobě vykazující znaky respiračního onemocnění,
  • podatel se podrobí ze strany zaměstnance Vrchního státního zastupitelství v Praze bezkontaktnímu měření tělesné teploty, v případě naměření teploty 37 °C a vyšší mu nebude umožněn vstup dále do prostor Vrchního státního zastupitelství v Praze,
  • podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce.

Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do prostor Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Podání činěné ústně do protokolu je možné pouze za předpokladu, že jím má být podatelem poskytnuta informace o aktuálně hrozícím nebezpečí ohrožení života nebo zdraví osob nebo ve věcech, v nichž je k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním příslušný státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze (§ 12 odst. 1, § 15 odst. 1 – 4 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud se podatel za splnění výše uvedených podmínek osobně dostaví na Vrchní státní zastupitelství v Praze, z telefonního přístroje umístěného ve vrátnici vytočí číslo 631 (630) nebo 732 a nadále postupuje podle daných pokynů.

V této souvislosti se rovněž poukazuje na znění § 59 odst. 2 trestního řádu, podle kterého v přípravném  řízení  sepisují  podání  ústně  do  protokolu  policejní  orgány a okresní státní zastupitelství; v řízení před soudem je sepisují okresní soudy. Jsou-li pro to důležité důvody, mohou je výjimečně sepsat i státní zastupitelství a soudy vyššího stupně.

Pro účely osobního podání se stanovují úřední hodiny Vrchního státního zastupitelství v Praze následovně:

Pondělí  – čtvrtek od 09:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 15:00 hodin
Pátek      od 9:00 hodin do 12:00 hodin

Na Vrchní státní zastupitelství v Praze je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

Na Vrchní státní zastupitelství v Praze se můžete obrátit:

  • telefonicky: +420 261 196 111
  • e-mailem na adresu: podatelna@vsz.pha.justice.cz
  • faxem: +420 261 196 640 
  • datovou schránkou: uzcaety  
  • poštou na adresu: Vrchní státní zastupitelství v Praze, nám. Hrdinů 1300/11, 140 65 Praha 4,

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se omlouváme.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.