Dočasná opatření při přijímání podání od 1.6.2020

31. 5. 2020

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 se přijímají opatření mající preventivní charakter k zamezení výskytu a šíření onemocnění COVID-19

přijímá Vrchní státní zastupitelství v Praze tato opatření:

Podání činěné ústně do protokolu je možná pouze za předpokladu, že jím má být podatelem poskytnuta informace o aktuálně hrozícím nebezpečí ohrožení života nebo zdraví osob nebo ve věcech, v nichž je k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním příslušný státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze (§ 12 odst. 1, § 15 odst. 1 – 4 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů).

Do prostor vrchního státního zastupitelství v Praze není dovolen:

a) vstup osobám bez zakrytí dýchacích cest (nos, ústa) za použití ochranných prostředků, jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,

b) vstup osobám se zjevným respiračním onemocněním,

c) vstup osobám s naměřenou tělesnou teplotou 37 ⁰C a vyšší, či osobám, které se odmítnou podrobit měření tělesné teploty.

Pokud se podatel za splnění výše uvedených podmínek osobně dostaví na Vrchní státní zastupitelství v Praze, z telefonního přístroje umístěného ve vrátnici vytočí číslo 631 (630) nebo 732 a nadále postupuje podle daných pokynů.

V této souvislosti se rovněž poukazuje na znění § 59 odst. 2 trestního řádu, podle kterého v přípravném řízení sepisují podání ústně do protokolu policejní orgány a okresní státní zastupitelství; v řízení před soudem je sepisují okresní soudy. Jsou-li pro to důležité důvody, mohou je výjimečně sepsat i státní zastupitelství a soudy vyššího stupně.

Na Vrchní státní zastupitelství v Praze je možné se v jiných případech obrátit následujícími způsoby:

telefonicky: +420 261 196  111

e-mailem na adresupodatelna@vsz.pha.justice.cz

datovou schránkou: uzcaety  

poštou na adresu: Vrchní státní zastupitelství v Praze, nám. Hrdinů 1300, 140 65 Praha 4

Doručovat osobně zásilky do podatelny Vrchního státního zastupitelství v Praze lze od pondělí do čtvrtka, a to jen v době od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. a v pátek 9:00 do 11:00 hod.

Toto opatření platí od 1. 6. 2020 do odvolání.

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím