Pracovní nabídka

Výběrové řízení na obsazení místa státního zástupce/státní zástupkyně s přidělením k výkonu funkce k okresnímu státnímu zastupitelství v obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství v Praze

Krajský státní zástupce v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

2 státní zástupce/státní zástupkyně s přidělením k výkonu funkce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Kolíně
1 státního zástupce/státní zástupkyně s přidělením k výkonu funkce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Mladé Boleslavi
1 státního zástupce/státní zástupkyně s přidělením k výkonu funkce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Nymburce

Přílohy ke stažení:
Vyhlášení VŘ na místo SZ pro OSZ v Kolíně, Nymburce a Mladé Boleslavi
PŘIHLÁŠKA do VŘ na místo SZ s přidělením k OSZ v Kolíně, Nymburce a Mladé Boleslavi

Kontaktní údaje pro podávání nabídek
Přihlášky uchazečů/uchazeček o místo státního zástupce/státní zástupkyně, kteří/které splňují stanovené požadavky, je nutno doručit na formuláři přihlášky do výběrového řízení, připojeného v příloze tohoto opatření o vyhlášení výběrového řízení, a to současně s přílohami uvedenými v uvedeném formuláři přihlášky a s dalšími níže uvedenými přílohami, na Krajské státní zastupitelství v Praze, Husova ulice č. 11, 110 01 Praha 1 Staré Město v termínu do 24. října 2023.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.