Pracovní nabídka

Výběrové řízení na obsazení místa státního zástupce s přidělením k výkonu funkce k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 9 a k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 10 v obvodu působnosti Městského státního zastupitelství v Praze

Informace
Organizace vypisující výběrové řízení: Městské státní zastupitelství v Praze
Datum podávání nabídek: 6. 6. 2023

Městský státní zástupce v Praze vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce z řad právních a justičních čekatelů a dalších právníků z praxe k výběru kandidátů na jmenování do funkce státního zástupce s přidělením k výkonu funkce k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 9 a k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 10.

Kontaktní údaje pro podávání nabídek
Mgr. Markéta Poláková, vedoucí personálního oddělení MSZ v Praze – 257 111 724, mpolakova@msz.pha.justice.cz
Roman Kulhánek, personalista MSZ v Praze – 257 111 729, rkulhanek@msz.pha.justice.cz
Příloha
vyhlášenívýběrovéřízenínaSZOSZ9a10 (docx, 47.89 kB)

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.