Pracovní nabídka

Výběrové řízení na obsazení míst státních zástupců s přidělením k výkonu funkce k okresním státním zastupitelstvím v obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství v Ostravě

Kontaktní údaje pro podávání nabídek
Přihlášky zájemců o místo státního zástupce, kteří splňují stanovené požadavky, je nutno současně s níže uvedenými přílohami doručit v písemné formě na Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Na Hradbách 21, 729 01 Ostrava, a to v termínu nejpozději do 31. března 2023, včetně. Seznam požadovaných příloh je uveden v dokumentu "Vyhlášení VŘ na SZ KSZ Ostrava.pdf" (viz níže).

Kontakt pro poskytnutí informace a další jednání:
Kateřina Dvořáková, ved. personálního odd. KSZ v Ostravě, kdvoraková@ksz.ova.justice.cz, tel. 595 131 513, 773 783 057
Martina Sidiropulosová, personalistka KSZ v Ostravě, msidiropulosova@ksz.ova.justice.cz, tel. 595 131 512.
Příloha
Vyhlášení VŘ na SZ - KSZ Ostrava (pdf, 202.97 kB)

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.