Mimořádné opatření pro úřední styk s veřejností

8. 6. 2021

1 SPR 189/2020 – 352

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN, ze dne 7. června 2021, stanovuji podmínky, za kterých lze doručit osobní podání na podatelnu Okresního státního zastupitelství v Šumperku, nebo učinit podání ústně do protokolu, a to s účinností od 8. června 2021:

Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu:

  • Podatel vstupuje do budovy Okresního státního zastupitelství v Šumperku pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
  • Vstup do budovy státního zastupitelství se umožní pouze osobě, která je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  • Každá osoba po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce pod dohledem justiční stráže.

Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do budovy Okresního státního zastupitelství v Šumperku.  

Na Okresní státní zastupitelství v Šumperku je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

Na Okresní státní zastupitelství v Šumperku se můžete obrátit:

  • telefonicky: +420 583 310 411 – spojovatelka
  • e-mailem na adresu: podatelna@osz.sup.justice.cz
  • faxem: +420 583 310 434
  • datovou schránkou: efmaiez   
  • poštou na adresu: Okresní státní zastupitelství v Šumperku, M. R. Štefánika 412/12b, 787 72 Šumperk.

Šumperk 8. června 2021                                                              

Mgr. Dagmar Seidlová
okresní státní zástupkyně

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím