Okresní státní zástupce

Mgr. Aleš Veselý

Fotografie okresního státního zástupce Mgr. Aleše Veselého

Vzdělání

1997 – 2002 – Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor právo)

Profesní dráha

2002 – 2003 – právník České pojišťovny a. s.

2003 – 2006 – právní čekatel Okresního státního zastupitelství v Pardubicích

2006 – 2017 – státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Pardubicích

2010 – dočasně přidělen ke Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové

2016 – 2017 – pověřen zastupováním funkce okresního státního zástupce v Pardubicích

2017 – na návrh krajského státního zástupce v Hradci Králové jmenován ministrem spravedlnosti do funkce okresního státního zástupce v Pardubicích (s účinností od 1. června 2017)

*

Specializuje se na trestné činy proti zdraví, svobodě a lidské důstojnosti v sexuální oblasti a mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.